Regional Focus. 25.05.2018

 - ЕАЭБ-Кытай: Кызматташтыктын жаңы багыттары

 - АЭФ 2018: чет өлкөлүктөрдүн көзү менен

 - АЭФ 2018: 5 мегатренд

 - Илимдин экономикага жуурулушуусу – дүйнөлүк тренд

 - Казакстандын электрондук өкмөтүнүн артыкчылыгы

 - «Эгемендүүлүк доору» - мамлекеттик энциклопедиясы

 - Астанада «Дүйнө борборлорунун жылнамасы» көргөзмөсү өтүп жатат