13-14-кылымдардагы чанда кездешкен китептер Тараздагы көргөзмөгө коюлду

“Улуу талаа баалуу жазуулары”- 13-14-кылымдардагы чанда кездешкен китептер Тараздагы көргөзмөгө коюлду. Кожа Ахмет Ясауи жана анын жолун жолдогон шакирттеринин уникалдуу эмгектерин Түркестандан алып келишти. Бул жерде улуу түрк ойчулунун чанда кездешкен күмбөзүнүн жана ыйык жерлердин сүрөттөрүн да көрүүгө болот. Экспозиция «Рухани жангыру» программасынын алкагында уюштурулду.

АННА КРОКОШЕВА, “ЭЗЕЛКИ ТАРАЗ ЭСТЕЛИКТЕРИ” КОРУК-МУЗЕЙИНИН  БАШКЫ САКТООЧУСУ:

 - Китептер араб графикасында куфи жазуусу менен жазылган. Бул орто кылымдарда Борбордук Азияда колдонулган сейрек жазуу түрү. Китептер узак мезгилде Кожа Ахмет Ясауинин фондунда сакталып келген. Топтомдорду музейдин кызматкерлери жыйнашкан.

Батыш Казакстанда өсүп келе жаткан муунга тарыхый-маданиятты театрарлык формада тааныштырышат.  Облустук балдар жана өспүрүмдөр китепканасында окуучуларга балбалдар турасында айтып беришти. Тарыхтын таш күбөлөрү региондун аймактарынан табылган. Алардын төртөө Казакстандын ыйык деп саналган 100 жеринин Козы-Корпеш жана Баян-Сулуу күмбөздөрүнүн жанынан табылган.

ГУЛЬНАР КАДЫРОВА, КИТЕПКАНА БАШЧЫСЫ:

 - Албетте балбал таштар абдан кызыктуу тема.  Ал да сыры ачылбаган табышмак. “Балбал” сөзү кайдан пайда болгону көбүнө кызыктуу. Анын түшүндүрмөлөрү көп. Казакстанда “балбал” сөзү түрк тилинен келип чыгат. Баба-ата же  түпкү атасы дегенди билдирет.

РОЗА АУТКАНОВА, КИТЕПКАНА КЫЗМАТКЕРИ:

- Бул иш чарага карай көргөзмө уюштурлуп жатат. Китеп көргөзмөсүндөгү китеп-журналдарда ушу таш скульптуралары жөнүндө маалыматтар берилген. Көргөзмөнүн  бүгүнкү артыкчылыгы-китептер менен таш балбалдардын да коюлгандыгында. Алар Улуу талаанын сырын сактап турган сакчылар сыяктуу.

Дүйнөлүк деңгээлде улуттук окшоштукту сактап, тарыхый, маданий, руханий мурасыбызды жоготпой келечек муунга өткөрүп берүү.  «Рухани жангыру» программасынын көздөгөн башкы максаты –дал ушу.