Казак элинин маданий баалуулуктары санариптик тиркемеге бириктирилди

Казак элинин маданий баалуулуктары санариптик тиркемеге бириктирилди

Казак элинин улуттук мурасын заман талабына ылайык жаңыртуу. Тамыры тереңде жаткан каада-салттар, үрп-адаттар, маданий, адабий жана руханий баалуулуктар заманбап технологиянын тилине которулду. Мурдагы калыбында сакталып, байыркы булактан кабар берген атайын тиркеме эми планшет же смартфондо жеткиликтүү болот. «Жети казына» аттуу мобилдик энциклопедиясын Android же iOS платформаларында жүктөп алууга болот. Таанымдык мааниге ээ бул атайын тиркемени Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фонду иштеп чыккан.

«Жети казына түшүнүгү казак элинин дүйнө таанымында өзгөчө мааниге ээ. Элибиз үчүн ыйык санга айланган жети саны улутубуз үчүн ыйык түшүнүктөрдүн маңызын толуктайт, мисалы, жети ырыс, жети эреже, жети аалам, жети ата. Көчмөн элдердин жети байлыгына айланган акылдуу аял, күлүк ат, кыран куш, алгыр ит, мылтык, тузак жана тай казан эр жигиттин турмуштук кажети деп эсептелген. Салттуу казак дүйнө таанымындагы бул философиялык түшүнүктөр «Жети казына» мобилдик тиркемесинин жалпы түзүлүшү жана мазмуну үчүн негиз болду», - дейт Мамлекеттик тилди өнүктүрүү фондунун мүдүрү Азат Шауеев.

Тиркеменин «Ыйык сандар сыры», «Салт-санаа», «Асыл мурас», «Сөз сандык», «Алтын зер», «Тайказан», «Улуу талаа кереметтери» деп аталган 7 бөлүмү казак жана орус тилдеринде мол маалымат берет. Электрондук ресурста ата-бабалардан калган мурас катары муундан муунга өтүп келе жаткан тарыхый уламыштар жана санжыралар жөнүндө баяндалат. Ошондой эле, маданий баалуулуктар камтылган. Түстүү карталар, диаграммалар, таблицалар жана сүрөттөрдөн турган энциклопедия жаңы маалыматтар менен дайыма толукталып турат.

 

Фото: fnn.kz