Тамак-аштын сапатын биоиндикатор менен аныктоого болот

Тамак-аштын сапатын биоиндикатор менен аныктоого болот. Петропавлда Назарбаев интеллектуалдык мектебинин 11-классынын окуучусу жаңы курал ойлоп тапты. Ал үчүн жаш илимпоз жашылчалардын курамынан атайын антоциан пигментин бөлүп алып, аны түрдүү кошулмалар менен байыткан. Көк түстүү суюктук 5-10 мүнөттүн ичинде товарды канчалык керектөөгө боло тургандыгын көрсөтөт. Эгер өнүм  бузулуп кетсе, индикатор түсүн өзгөртөтөт. Набинин айтуусунда, дүйнөдө бул индикатордун эквиваленти бар. Бирок Казакстанда ал азырынча калыптана элек. Ошондуктан ойлоп табуучу келечекте мындан ары өнүктүрүп, менчиктештирүүнү көздөөдө. Кийин аны өлкөдөгү сүт заводдоруна сунуштайт. Ал эми окуучунун бул долбоорду ишке ашыруусуна чоң энесинин бузулган тамактан ууланып, ооруга чалдыкканы себеп болгон.

НАБИ ГАЛИ, НАЗАРБАЕВ ИНТЕЛЛЕКТУАЛДЫК МЕКТЕБИНИН ОКУУЧУСУ:

- Индикатору бар сүт менен индикатору жок сүттү мисал катары ала турган болсок, анда албетте керектөөчү индикатору бар сүт өнүмүн алат. Таңгакка бул индикаторду киргизүү үчүн ар түрдүү стабилизаторлорду кошуу аркылуу биз анын туруктуулугун жакшыртабыз. Баарынан мурда патент алуу керек. Патентти алгандан кийин гана сүт компанияларына барып товарды сунуштоого болот.

Фото: agapas.kz