Билим берүүдөгү инновацияларды ишке ашыруу

Дене түзүлүшүн изилдөө, авиациялык техниканын иш негиздери менен таанышуу жана жасалышы татаал тамактарды даярдоо. Казакстандык айти-адистеринин иштеп чыккан уникалдуу виртуалдык 3Д машыгуу иштелмесинин аркасы менен ушул жана башка адистик жөндөмдүүлүккө үйрөнүүгө же билим деңгээлин жогорулатууга мүмкүн. Дүйнөдө теңдеши жок долбоор Нур-Султан шаарында өткөн “Билим берүүдөгү инновацияларды ишке ашыруу” эл аралык форумунда тааныштырылды.

АЛЕКСАНДР ШАНЬКИН, ДОЛБООРДУН АВТОРУ:

- Биз бул долбоорду 2012-жылдан бери жасап келе жатабыз жана аларды Казакстан боюнча киргизгенбиз. Биз Казакстандык контенттин 100 пайызы болуп эсептелебиз. Биздин иштеп чыгууларыбыз КМШ өлкөлөрүнө экспорттолот. Орусиянын 8 аймагы биздин долбоорду сатып алды. Биз Москвалык билим берүү көргөзмөсүндө сыйлык алууга жетиштик, мындан сырткары биздин долбоорлор бир гана колледж жана кесиптик-техникалык окуу жайларында эле эмес, университеттерде да колдонулууда.

Айта кетсек, форум жүрүшүндө Орусия, Украина жана Улуу Британиядан келген новаторлор катышты. Алар кесиптик-техникалык колледждер, мектептердин педагогдору жана жетекчилери, ошондой эле, республиканын тармактык-мекемелеринин өкүлдөрү менен жолугушуу өткөрдү. Аларга жаңы билим берүү программалары гана эмес, окуучуларды кесипке багыттоонун универсалдуу системасы дагы сунушталды. Ошондой эле, баалоонун эл аралык стандарттарын киргизүү боюнча лингвистикалык долбоорлор жана программалар да бар.

АНАР ЕЛЕМЕСОВА, БИЛИМ БЕРҮҮ ЖАНА ИЛИМ, АДАМ КАПИТАЛЫН ӨНҮКТҮРҮҮ БОЮНЧА УЮМДАР БИРИМДИГИНИН ЖЕТЕКЧИСИ:

- Быйылкы жылы биз бул форумда өтө кенен маселелерди көтөрдүк. Ошондуктан аянтча форум катарында болду, анткени суроолор ТиПО чөйрөсүндө берилди. Мында биз иш берүүчүлөрдүн өлчөмдөрүн ишке ашыруудагы азыркы көйгөйлөрдү, ТиПо системасынын бүтүрүүчүлөрүн ишке орноштуруу маселелерин, жаңы модулдук билим берүү программаларын киргизүү, дуалдык окутуу маселелерин көтөргүбүз келди.

Фото: atameken.kz