Алматы шаарынын 3D форматындагы картасы жасалды

Санариптик инновациялар жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачат. Казакстандык адистер аэрофото тартуунун жардамы менен Алматы шаарын сканерлеп, мегаполистин 3D форматындагы картасы жасалды. Эми шаардагы бардык имаратка тиешелүү маалыматтар чогултулуп, онлайн системага өткөрүлөт. Жаңы документ 169 каттамдан турат. Санариптик картадан объекттердин жер титирүүгө туруктуулугун, алардын кандай материал менен салынып жатканы тууралуу маалыматтарды таба аласыз.

АЛМАСХАН АХМЕДЖАНОВ, АЛМАТЫ Ш. АХИТЕКТУРА ЖАНА ШААР КУРУЛУШУ БАШКАРМАЛЫГЫНЫН БАШЫЧЫСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ:

-Мисалы, белгилүү бир өлчөмдөгү идишке канча суу куйсаң ашыкчасы батпайт. Ошол сыяктуу биз да шаар үчүн регламент жасадык. Себеби, бул аймакка белгилүү көлөмдө гана имарат салууга болот.

Дизайн-код сферасынын негизинде белгилүү бир райондо курулуштун үлгүлүк нускалары да башкы планга кошулган. Ал архитекторлордун фантазиясын чектебейт, бирок, объекттердин формасы менен түсттүк гаммасына багыт берет. Буга кошо, 3D картасы түзүлгөндөн кийин мегаполистеги ар бир объект тууралуу толук маалымат алууга мүмкүнчүлүк жаралат. Буга шаар тургундары жогору баа беришүүдө.

АЙНАШ АХМЕТОВА, ШААР ТУРУНУ:

- Объекттин кайсы райондо салына тургандыгы, курулуш иштерин жүргүзө турган компания тууралуу маалымат алуу кыйын эмес. Бирок, эл үчүн эң маанилүүсү анын коопсуздугу, сейсмологиялык туруктуулугу. Ушул нерселер батир алуучуларга өтө керектүү деп ойлойм.

Башкы планга Алматы шаарынын ар бир имаратынын электрондук төл документи киргизилет. Ошондой эле, онлайн режимде жер-кадастр иштерин, пайдаланууга киргизүү актылар менен башка документтерди да тиркөөгө болот. Келечекте ушул башкы пландын негизинде бардык долбоорчулар иштешет.