Мааракелик көргөзмө: Абайдын 120 бейнеси

Мааракелик көргөзмө: Абайдын 120 бейнеси

 «Абайдын бейнеси казакстандык сүрөтчүлөрдүн көзү менен». Алматыдагы Абылхан Кастеев атындагы Мамлекеттик сүрөт музейинде белгилүү кыл калем чеберлери менен жаш сүрөтчүлөрдүн 120 ашык тандалган эмгектери коюлду. Авторлор акындын образын ар тараптан ачып берүүгө аракет кылышкан. Иш-чара Абайдын 175 жылдыгына арналган. Ошондой эле бул жерде акындын инсандык касиети менен чыгармачылыгына арналган 70 ашуун көркөм, графикалык жана скульптуралык чыгармалар коюлду.

Сандугаш Мырзабекова, Казакстандын мамлекеттик А. Кастеев атындагы өнөр музейинин бөлүм башчысы:

- Экспозицияда Казакстан калкынын 20-кылымдын башындагы жана аягындагы сүрөтчүлөрүнүн эмгектери коюлган. Алардын арасында алгачкы сүрөтчүлөрдүн бири Абылхан Кастеев, Айша Галымбаева, Кулахмет Ходжиков, Леонид Леонтьев сыяктуу картиналык эмгектер бар. Ал чыгармаларда көбүнчө Абайдын дүйнө таанымын ачууда  анын образы көркөм чагылдырылган.

 

Фото: caravan.kz