Абай чыгармачылыгы – руханий азыктын булагы

Абай чыгармачылыгы – руханий азыктын булагы

Абайдын түбөлүк мурасы – казак элинин руханий байлыгы. Казактын белгилүү актёру, ырчы Нуркен Утеулов - Абайдын кара сөздөрү менен поэзиясын улуу казына, адеп-ахлактык талаа деп эсептегендердин бири. «Ойчулдун чыгармачылыгы жашоомо руханий азык берип, багыт көрсөтүп келет. Анткени анын акылмандыгы чек ара менен чектелбей, убакыт менен өлчөнбөй турган түбөлүктүү баалуулукка ээ», - дейт ал. 

НУРКЕН УТЕУЛОВ, АКТЕР, ЫРЧЫ, КАЗАКСТАНДЫН ЭМГЕК СИҢИРГЕН ИШМЕРИ:

- Жалпы адамзатка байланыштуу бардык нерсени биз Абайдан табабыз. Абайдын бардык чыгармалары жалпысынан адамдын миссиясы эмне деген суроого жооп берет. Буга биздин жашообуз, туура жолдо жүрүүбүз жана ишенимдүүлүгүбүз, адилеттүүлүгүбүз, акыйкатка жакындыгыбыз, чынчылдыгыбыз кирет.

Нуркен Утеулов балалык чагында бул китепти барактаганды жакшы көргөн. Ал Абай Кунанбай уулунун 100 жылдык мааракесине  арналып чыккан акындын толук чыгармаларынын жыйнагы. Китеп 70 жылдан ашуун убакыттан бери атадан балага өтүп келе жаткан асыл мурас болуп келет. Убагында атасы Утегул неберелеринин жетөөсүнө жеткире билген дүйнөнү бүгүнкү күндө эки уулуна берүүгө аракет кыларын актёр айтат.

НУРКЕН УТЕУЛОВ, АКТЁР, ЫРЧЫ, КАЗАКСТАНДЫН ЭМГЕК СИҢИРГЕН ИШМЕРИ:

- Абай биздин аң-сезимибизге беш душман жана беш асыл ишти сиңирди. Бала кезибизде көп нерсени түшүнчү эмеспиз. Андан кийин Абай ааламына кирдик. Өзүм актёр болгондон кийин сахнада Абайдын ролун ойнодум. Азыркы учурда бул китептин мага таасири мол. Азыр мен убакыт бөлүп, балдарымды отургузуп алып, чоң атамдын мага берген окуусун колдон келишинче түшүндүрүп берем.

1945-жылы басылып чыгып, үч жылдан кийин суроо-талап жогору болгондуктан кайрадан басылып чыккан жыйнакта Абайдын бардык ырлары, прозалары жана котормолору хронологиялык тартипте берилген. Бүгүнкү күндө уникалдуу китеп баарынын эле колуна тие бербеген сейрек казынага айланды. Өлкөдөгү руханий азыктын негизги булагы болгон Улуттук академиялык китепкана фондунун өзүндө беш гана нускасы бар.

ДИНАРА КИНАБАЕВА, УАК ПАЙДАЛАНУУЧУЛАРГА КОЛДОО КӨРСӨТҮҮ КЫЗМАТЫ ЖЕТЕКЧИСИНИН ОРУН БАСАРЫ:

- Бул өтө сейрек кездешүүчү китептердин бири. Бизде китепканада сейрек кездешүүчү китептердин коллекциясы бар. Ал фонддо өзүнүн эрежесине ылайык, тиешелүү температурада сакталып турат. Суроо-талап болгон кезде өзүнүн эрежелерине жана жол-жоболоруна ылайык сунуштайбыз.

Белгилей кетсек, Абай чыгармаларынын толук жыйнагы, ошондой эле акындын өрнөктүү өмүрү менен таалим берүүчү эмгектери жөнүндө жана башка китептери, мындан сырткары абайтануучулар, илимпоздордун жаңы изилдөөлөрү менен Kaznet.kz электрондук китепканасынан да таанышууга болот.

 

Фото: islamsng.com