Жанкент шаар урандысында ачык асман алдындагы музей түзүлөт

Жанкент шаар урандысында ачык асман алдындагы музей түзүлөт

Байыркы Жанкент шаарынын ички сепилинин түндүк дубалдары, чыгыш дарбазалары жана ички турак жай кварталында жүргүзүлгөн археологиялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы илимий-практикалык семинарда сунушталды. Кызылорда облустук Маданият, архивдер жана документация башкармасынын маалыматы боюнча, түндүк чеп дубалынын реставрациялык иштери дагы көрсөтүлдү. Мында жарым айлана түрүндөгү 5 мунара тазаланган.

Алардын тышы жаан-чачындан коргоо үчүн саман шыбак менен капталган. Дагы бир калыбына келтирилген объект – №1 казуу аймагындагы турак жай. Анын аймагында 400 чарчы метрлик казуу аянтын жапкан бастырма орнотулган. Мында үч турак жай жана ички жасалга элементтери – суфа, очок, тандырлар калыбына келтирилген жана реконструкцияланган. Мындан тышкары, археологдор байыркы Жанкент шаарынын элесин кайра жаратуу үчүн башка дагы иштер жасалганын белгилешти.

Белгилей кетсек, бул тарых эстелигин 2005-жылдан бери эл аралык археологиялык экспедиция изилдеп келет. Анын курамына археологдор, тарыхчылар, геофизиктер, топурак таануу адистери, архитекторлор, остеологдор жана башка окумуштуулар бар. 2014-жылдан тартып археологиялык казуулар менен катар коргоо зонасын жана консервациялык мүнөздөгү иштерди уюштуруу жүрүп жатат. Алардын жыйынтыгы шаардын архитектуралык конструкциясы жакшы сакталганын көрсөттү. Консервациялык иштерди улантуу эстеликтин аймагында археологиялык паркты түзүүгө өбөлгө жаратат.

 

Фото: inform.kz