«Күмүштүн түбөлүк шооласы» виртуалдуу көргөзмөсү өтөт

«Күмүштүн түбөлүк шооласы» виртуалдуу көргөзмөсү өтөт

Онлайн экспозиция бугу айынын 18 - Эл аралык музейлер күнүнө карата Эл Башы китепканасы тарабынан уюштурулат. Казакстан Республикасынын Биринчи Президенти - Эл Башы Нурсултан Назарбаевге ар кандай жылдарда берилген күмүштөн жасалган дипломатиялык белектердин топтому сунушталат.

 «Күмүштүн түбөлүк шооласы" виртуалдык көргөзмө сегиз бөлүмдөн турат: идиш-аяк, чайга арналган топтомдор, кумура, кооз табактар, скульптура, кутуча жана жазууга арналган буюмдар бар. Жалпысынан 126 экспонат. Көргөзмөдөн буюмдардын келип чыгышы, географиясы, ар кандай өндүрүш техникалары, формаларын көрүүгө болот. Ошондой эле, бул дүйнөдөгү белгилүү элдерге мүнөздүү зергерчиликтин салттуу ыкмаларын түшүнүүгө жана изилдөөгө мүмкүнчүлүк түзүлөт.

«Күмүштүн түбөлүк шооласы» көргөзмөсүнүн электрондук варианты Эл Башы китепканасынын сайтына жайгаштырылат.

 

Фото: presidentlibrary.kz