Алматыда "Абай ааламы" көргөзмөсү ачылды

Алматыда улуу казак акынынын 175 жылдыгына карата “Абайдан ааламы” көчмө көргөзмөсү ачылды. Анда сейрек китептерди, кол жазмаларды, архивдик документтерди жана жеке буюмдарды кезиктирүүгө болот. Уникалдуу экспонаттардын арасында – улуу ойчулдун баласы Магауияга жазган каты, ошондой эле, Абай Кунанбай уулунун эки сүрөтү бар. Анын бирөө 1896-жылы, экинчиси 1903-жылы тартылып алынган.

РАУШАН ЕЛЕКЕНОВА, АБАЙДЫН «ЖИДЕБАЙ-БӨРИЛИ» МЕМОРИАЛДЫК КОРУК МУЗЕЙИНИН ИЛИМИЙ КАТЧЫСЫ:

- 1903-жылы тартылган фото-сүрөттүн түп нускасы ушул Алматыдагы Мухтар Ауезовдун үйүндө сакталган. Дагы бир даанасы бар, ал да түп нуска катары саналат. Аны Мухтар Ауезов биздин музейге тапшырган. Ал убагында Абайдын үйүндө тинтүү жүргүзүлгөн кезде тартылган, үй-бүлөсү менен бирге түшкөн фото-сүрөт.

Фото: inform.kz