«Солодон квартетке чейин» музыкалык долбоору

Альт, скрипка, фортепиано жана виолончель. «Астана Опера» театрынын артисттери жана Казак Улуттук өнөр университетинин музыканттары түрдүү аспаптардын үнүн өзгөчө айкалыштырды. Өнөрпоздор 20-кылымдагы белгилүү композиторлордун кайталангыс чыгармаларын аткарышты. Музыканттардын биргелешкен концерти «Солодон квартетке чейин» музыкалык долбоорунун алкагында ишке ашты. Нур-Султандык өнөр сүйгөн коомдун назарына Астор Пьяццолла, Дмитрий Шостакович, Сергей Прокофьев жана Алмас Серкебаевдердин чыгармалары сунушталды. Инструменталдык синтез, аткарылган чыгармалардын жанрдык өзгөчөлүктөрү, камералык акустика жана өзгөчө техника угурмандарга өзгөчө жакты.

НАЗЫМ УАЛИЕВА, «АСТАНА ОПЕРА» ТЕАТРЫНЫН СОЛИСТИ:

- Биз бул концертке эки айдай даярдандык. Бүгүн дал ушундай укмуштуудай залда өзүбүздүн жумушубуздун натыйжасын көрүп жатабыз. Көрүүчүлөрдү классикалык чыгармалар, камералык музыка жана кылдуу аспаптар менен тааныштырууну уланта беребиз.

КАМИЛА АХМЕТОВА, КАЗУӨУ МУГАЛИМИ:

- Алмас Серкебаевдин чыгармалары жеке аспап менен сейрек аткарылат. Мисалы үчүн, фортепианого арналган До минор сонатасынын финалы. Көрүүчүгө ушул керемет чыгарманы сунуштагыбыз келди. Ал жерде элдик чыгармаларынын иштелген жактары кызыктырат. Европалыктар казактын салттуу музыкасын чанда угушат, ал жерде бул сенсация катары кабыл алынат.

Фото: inform.kz