Жабык баш – боз үйдүн көркү!

Боз үйдүн ар бир жабдыгынын аткара турган өз милдети бар. Алсак, ички боолорунун бири уук-керегелерди жылып кетүүдөн сактаса, башкасы туурдуктун шамалдан көтөрүлбөй, керегеге тыгыз жатышы үчүн зарыл. Боз үйдүн боолорунун бардыгы оймо-чиймелер менен кооздолуп, эмерекке көрк бере тургандай кылып токулат.

БУЛБУЛ КАП КЫЗЫ, УЗ:

- Боз үйдүн негизги буюмдарынын бири жабык баш. Аны кенен кылып тигүү, өрүү керек, себеби ал уук менен керегенин бириккен жерин дагы  бекемдеп,  кармоо үчүн зарыл. Жыгачтардын кошулган жеринде ушундай ыңгайсыздык пайда болот. Дал ошол мезгилде ушундай кооздолгон өрмөк жардамга келет. Ал жарым жартылай керегени жана уукту жабышы шарт. Анын жардамы менен боз үй көркүнө чыгат. 

Таза пахта жана жүн менен иштегенди жактырган кол өнөр чебери: «Жабык баш токууну билсең, килемди өздөштүрүп кетүү кыйын эмес», - дейт.

БУЛБУЛ КАП КЫЗЫ, УЗ:

- Бир боз үйдү кооздо үчүн 16 боо, эки жел боо жана бир өрмөк жетиштүү. Аталган кооздук буюмдардын башкы кызматы боз үйдү бекем кармап,  үйдүн бөлүктөрүн бири-бири менен байланыштырышы керек. Ал эми алардын экинчи кызматы – кооздук. Ушундай узун жабык башты даярдоо үчүн, аны ушул килем сыяктуу тең эки бөлүккө бөлүп алуу зарыл. Бул таза жүндөн жасалган. Бул жерде негизинен геометриялык саймаларды колдондум.

Кол өнөрчүнүн ар бир буюму – аягына чыкпаган эмгек. Эргүү каалаган учурда келип калышы мүмкүн, ошол кезде ал башатаган ишин дагы да көркөмдөп, аягына чыгарат. Булбул Кап кызынын байыртадан келе жаткан өнөрүнүн сыры да ушунда. Бүгүнкү күндө уз казак өнөрүн чет өлкөдө да жайылтууда.  

Фото: syr-media.kz