“Абайдын музейи жана кол жазмалар дүйнөсү” көргөзмөсү

Көргөзмөдө Абайдын «Жидебай-Бөрили» музей-коругунун 60тан ашык өзгөчө экспонаттары сунушталды. Алардын катарында фото сүрөттөр, турмуштук заттар, акындан жеке буюмдары менен кол жазмалары, ошондой эле Абай таануучулардын басылмалары, китептер жана илимий-публицистикалык чыгармалар бар. Уюштуруучулардын айтымында, казак акынынын 175 жылдыгына арналган экспозиция Абайдын өмүр баянынан, анын жакындары менен туугандарынан алынган уникалдуу маалыматтарды камтыйт.

МЕЙРАМГУЛЬ КАЙРАМБАЕВА, АБАЙДЫН “ЖИДЕБАЙ-БӨРИЛИ” МУЗЕЙ-КОРУГУ МҮДҮРҮНҮН ОРУН БАСАРЫ

- Биздин фонддо Абай окуган медреседеги 252 китеп сакталып турат. Бул риторика, химия, биология китептери. Биз Павлодар шаарында үчтүн айынын 22синде көргөзмөнү ачтык. Бүгүнкү күндө өлкөнүн борборунда, андан кийин биздин музейдин көргөзмөлөрү республиканын аймактарына сапарга чыгат, анда 20дан ашык көргөзмө уюштуруу мерчемделүүдө. Мындан сырткары ТҮРКСОЙ ЖАНА ЮНЕСКОнун алкагында эл аралык көргөзмөлөрдү өткөрүүнү көздөп жатабыз.

Иш-чара кол жазмалар жана сейрек китептер борборунун колдоосу менен өттү. Анын фондунан алынган өзгөчө басылмалар да көргөзмө экспонаттарынын катарына кирди. Алардын арасында Абай менен Абу Насыр аль-Фарабинин эмгектери да бар.  

ЗАДА ДУКЕНБАЕВА, КОЛ ЖАЗМА ЖАНА СЕЙРЕК КИТЕПТЕР БОРБОРУНУН ИЛИМИЙ КЕҢЕШЧИСИ

- Аль-Фараби менен Абай Кунанбаевдин эмгектери ХХІ кылымдагы өсүп келе жаткан урпактарды тарбиялоодо философиялык, этикалык, психологиялык жана терең ой жүгүртүүлөргө толгон. Анын 60тан ашык китеби бул жерде сакталып турат. Англис, немис, француз, кытай жана араб тилдеринде. Ошондой эле биздин сактоочу жайда аль-Фараби тууралуу жана бир нече дүйнөлүк тилдердеги китептер бар.

Фото:arnapress.kz