«Абылай хан» пьесасы жаштар театрында сахналаштырылды

 

Абиш Кекилбаевдин 80 жылдык мааракесине карай «Абылай хан» пьесасы Нур-Султандагы «Жаштар» театрынын саханасында сахналаштырылды.

Буга чейин 2016-жылы аталган спектакль «Нартауекел» аты менен көпчүлүктүн назарына сунушталган. Коюлум өлкөнүн башына кыйынчылык түшкөн кезде үч жүздүн башын кошуп, өлкөнү сактап калган Абылай хан тууралуу. Окуя желесинде өлкө тагдыры жеке адамдын жашоосу менен айкалышат, ушунусу менен көрүчүүлөргө кызыктуу.

Олуттуу чыгармада Абылайдай даңктуу кол башчы, кеменгер лидердин эрдиги поэтикалык тил менен эң сонун чагылдырылган.

НУРКАНАТ ЖАКЫПБАЙ, РЕЖИССЕР, КАЗАКСТАНДЫН ЭМГЕК СИҢИРГЕН ИШМЕРИ:

-Бул элибиздин кеменгер перзенттеринин бири Абылай хан тууралуу жазылган дастан. Окуясы абдан ишенимдүү чыгарма Абиш агабыздын драмалык эмгектеринин бири, жалгызы деп айтууга да болот. Бул чыгарма калкка абдан керек деп эсептейм жана биздин «Жаштар» театрыбызды жогорку деңгээлге көтөргөн спектакль.

Фото: keste.kz