Алматы музейинин фондуна казактар тууралуу сейрек китеп тапшырылды

Казактын салт-санаалары, көчмөн элдин тагдыры англис жазуучусу жана журналисттин көзү менен.

Годфри Лайастын «Kazak Exodus» аттуу эмгегинин уникалдуу нускасы Алматы шаарындагы сейрек китептер музейине тапшырылды. Өткөн кылымдын 56-жылы чыккан басылмада 20 миң казак үй-бүлөсүнүн Кытайдын Шинжаң провинциясынан көчүү окуясы баяндалат. Алардын бир нечеси кийин Чыгыш Кашмирге, дагы бир бөлүгү Түркияга көчүп барган.

ДИНМУХАМЕД АБДРАХМАНОВ, МУЗЕЙ КЫЗМАТКЕРИ:

- Бул казак элинин тарыхы үчүн өтө баалуу китеп. Биринчиден, ал аталган көчкө катышуучулардын сөздөрүнөн жазып алынган. Годфри Лайас Түркияга барып, баарын өзү жазып алган. Бул Кытайдан Түркия аймагына жер которгон казактардын окуясы. Анда Осмон баатырдын жашоосу тууралуу маалымат бар. Ал бул көчтү башкарып, элдин баарын Түркияга чейин аман-эсен жеткирген.

Англис авторунун эмгегин таап, казак жана орус тилдерине которуп, китеп кылып басып чыгарган - саясат таануучу Бакытжан Букарбаев. Казакстандык окурманга жаңы басылма быйыл тааныштырылды. Ал 4 миң нускада жарык көрдү.

ДИНМУХАМЕД АБДРАХМАНОВ, МУЗЕЙ КЫЗМАТКЕРИ:

- Китеп 2019-жылдын башында которулган. Бакытжан Букарбаевдин айтымында, «Kazak Exodus» китебин интернеттен таап, анын мазмунун, баалуулугун түшүнгөндө которууга киришкен. Казак тилиндеги «асман тоо ашкан үркүн көч» нускасы орус тилинде «великий исход казахов» деп аталат.

Алматы шаарындагы сейрек китептер музейинин фондунда учурда миңдин тегерегинде баалуу экспонат сакталууда. Анын арасында тарыхый-маданий баалуу, абдан жогору Борбор Азиялык авторлордун фолианттары, байыркы жазуулар, түрк окумуштууларынын уникалдуу кол жазмалары бар.

Фото: vlast.kz