«Алтын багыт»: Шокан Төлештин майрамдык көргөзмөсү

«Алтын багыт». Нур-Султан шаарында белгилүү казакстандык айкелчи Шокан Төлештин жеке көргөзмөсү ачылды. Иш-чара чебердин 65 жылдыгына карай уюштурулган. Өнөр сүйгөн коом назарына 60тан ашуун эмгек сунушталып жатат. Негизинен күмүш, коло, алюминий, таш жана жыгач сыяктуу материалдардан жасалган эмгектер.

ШОКАН ТӨЛЕШ, РК СҮРӨТЧҮЛӨР БИРИМДИГИНИН МҮЧӨСҮ, КӨРГӨЗМӨНҮН АВТОРУ:

- Эмгектерим негизинен аялдар коомуна, энелерге арналган. Дал кире бериште конокторду «Канбийке», «Канбийке-1», «Канбийке-2» жана «Талаа сулуусу» аттуу топтомо тосуп алат. «Таң сари» аттуу жыйнагым да сулуу, назик жандарга арналган. Анткени аялдын кейпи аркылуу көп нерсени жеткирүүгө болот. Мисалы, аткан таңды да сулуу аялдын тулку бою аркылуу жеткиргим келди. «Кербез Астана» деп аталган чыгармам да назик жандардын бейнесинен эргүү алып жаралган эмгектеримдин бири.

Шокан Төлештин бул жатык тили Чыгыш менен Батыштын салттуу көркөм өнөр стилин чебер айкалыштырууга мүмкүнчүлүк берет. Аталган тармактын өкүлдөрүнүн айтымында, анын эмгектеринде сак, түрк маданияттарынын уникалдуулугу орун алат. Айкелдик композициялардын жандуулугунда жана аткаруу чеберчилигенде эч кандай кемтик жок, дешет адистер.

БОЛАТ МУХАМЕДИЕВ, РК СҮРӨТЧҮЛӨР БИРИМДИГИНИН МҮЧӨСҮ:

- Шокандын «Ойчул» аттуу эмгегинде адам кейпин жеткирүүдөн мурда, айта турган оюн ачык көрүүгө болот. Бул анын кайталангыс мыкты чебер экенинен кабар берет. Шокандын эмгектеринде терең ой,  татаал чындыктар байкалып турат. Бул заманбап өнөрдүн абдан татаал ыкмасы катары саналат. Ал Казакстан эле эмес, бүткүл КМШ аймагында ушул абстрактуу-сюжеттик-ойлор маданий багытына маани берген алгачкы адам.

Шокан Төлештин чыгармачылыгы бүткүл дүйнөгө белгилүү. Анын эмгектери Швейцария, Орусия, Улуу Британия, Египет өлкөлөрүндөгү көргөзмөлөрдүн төрүнөн орун алган. Ошондой эле, жаңы жумуштары АКШ,  Сингапур, Бельгия, Италия, Австрия өлкөлөрүнүн өнөр эмгектерин чогултуучулардын жеке топтомосунда сакталуу. Жакынкы арада айкелдери Франция менен Түркияда коюлат. Нур-Султан шаарынын тургундары менен коноктору бул көргөзмөнү бир ай бою көрө алышат.

Фото: Zakon.kz