Алаш таануучу-окумуштуу Кайрат Сактын эмгектеринин бет ачары

«Алаш публицистикасы: чарбачылык маселеси» жана «Элүү деген бир белес». Нур-Султан шаарында алаш таануучу-окумуштуу Кайрат Сактын  ушундай аталыштагы эки китебинин бет ачары өттү. «Алаш публицистикасы: чарбачылык маселеси» жыйнагы «Алаш публицистикасы» көп томдугунун IV тому катары саналат. Ага алаш арыстарынын чарбачылык маселелерине арнап жазган макалалары, толук эмгектери кирген. Ошондой эле, иш алып баруунун, кесип өздөштүрүүнүн, элди эмгекке тартуунун сырлары көрсөтүлөт. «Алаш публицистикасынын» ушуга чейинки үч томунда жер, тил жана дин маселелери камтылган. Ал эми, «Элүү деген бир белес» аттуу жыйнакта окумуштуунун казак руханияты менен улут журналистикасына сиңирген алгылыктуу эмгектери менен чыгармачылык ийгиликтери тууралуу интеллектуалдык коом өкүлдөрү, кесиптештери менен шакирттеринин чыныгы каалоо-тилектери чогултулган.

КАЙРАТ САК, Л.Н.ГУМИЛЁВ АТЫНДАГЫ ЕВРАЗИЯ УЛУТТУК УНИВЕРСИТЕТИНИН ПРОФЕССОРУ, АЛАШ ТААНУУЧУ-ОКУМУШТУУ:

- Биз бүтүндөй өмүрүбүздү алаш басма сөзү менен публицистикасын изилдөөгө арнап келе жатабыз. Анын алкагында биз уникалдуу илимий долбоорду ишке ашырдык. Биз аталган мурасты азыркы жана  кийинки муунга жеткирүү үчүн эң маанилүү архивдик материалдарды кодондук. Ал эми экинчи «Элүү деген бир белес» китебибизди отчёттук эмгек деп атасак болот. Себеби, улуу Абай айткандай, биз ар бир жылга, ар бир күнүбүзгө эсеп беришибиз керек. 

ДИХАН КАМЗАБЕК УУЛУ, ФИЛОЛОГИЯ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ, ПРОФЕССОР, АЛАШ ТААНУУЧУ:

- Менин оюмча, алаштын публицистикасы тууралуу китеп окурмандар үчүн абдан маанилүү. Себеби, аталган эмгекте 30-жылдары репрессиянын курмандыктары болгон инсандардын ой-пикирлери жазылган. Албетте, булардын бардыгы ошол мезгилдин көз карашы менен жазылган. Билим берүү, илим, жашоо, коомдук жашоонун ар кайсы тармактары. Ушулардын бардыгы аталган китепте камтылган. Себеби, алар бардык тоскоолдуктарга карабастан элди бириктирүү, улуттун бүтүндүгү жана мамлекеттүүлүктүн кайра жаралуусу сыяктуу өзөктүү милдеттерди ишке ашырышкан. Булардын бардыгы маанилүү.

Фото: Хабар 24