Рахымжан Отарбаевдин китебинин бет ачары

Борбордо белгилүү казакстандык жазуучу, көрүнүктүү драматург Рахымжан Отарбаевдин повесттеринин эки томдугу тааныштырылды. Орус жазуучусу Георгий Пряхин тарабынан алгач ирет орус тилине которулган басылмалар бир ай мурун Москвада сунушталган. Отарбаевдин чыгармачылыгы ар бир өлкөнүн окурмандарына чоң кызыгуучулук туудурат. Адабий сынчылардын айтымында, анын эмгектери көбүнө жакын, анткени алар жашоонун маңызына, руханий баалуулуктар менен адамдар ортосундагы өз ара карым-катнаштарга арналган. Отарбаев бир гана эне тилинде жазганы менен, анын адабий мурасы көптөгөн элдер арасындагы маданий көпүрөгө айланган. Автордун китептери казак, орус, англис, кытай, түрк, кыргыз жана араб тилдеринде жарык көргөн.

АМАНГЕЛДИ КЕНШИЛИК УУЛУ, АДАБИЙ СЫНЧЫ:

- Бул абдан белгилүү сөз чебери. Ал Казакстанда гана эмес, чет өлкөдө да таанымал. Менин пикиримде, Рахымжан Отарбаевдин чыгармачылыгын изилдей турган адамдар андан ары көптөгөн баалуулуктар, анын чыгармачылыгында ачыла элек  сырларды табат. Ушул күнгө чейин анын изилдене элек нерсеси – бул драматургия. Бирок азыркы жаш таланттуу сынчылар Рахымжан Отарбаевдин драматургиясы тууралуу прозага көбүрөөк ыкташат. Менин оюмча, анын экинчи чыгармачылык өмүрү көзү өткөндөн кийин башталды.

Фото: kogamtv.kz