М. Горький атындагы драма театрында 119-театр сезону

Эң байыркы Нур-Султандык өнөр очогу - Горький атындагы орус драма театры 119-театр сезонун ачты. Бул жолу алгачкы спектакль катары Александр Пушкиндин өчпөс берметтеринин бири «Евгений Онегин» спектакли тандалган. Дал ушул спектакль эл аралык фестивалдарда бир нече жолу олжолуу орундарга ээ болгон. Классиканын азыркы заманбап түрүндө коюлушу көрүүчүлөргө чыгарманын каармандарын терең түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берди. Белгилей кетүүчү жагдай, театрда азыркы тапта Орусиядан атайын чакырылган режиссёр Туфан Имамутдинов Гоголдун чыгармасынын желеси боюнча «Үйлөнүү» спектаклинин бет ачары даярдалууда. Ошондой эле, жаңы сезондо театр ГОццидин «Турандот Канбийкеси» аттуу жаңы италиялык жаштар комедиясын сунуштайт. Бул театрдын көрүүчүгө даярдап жаткан акыркы белеги эмес.

БЕКПУЛАТ ПАРМАНОВ, М.ГОРЬКИЙ АТЫНДАГЫ ТЕАТРДЫН БАШКЫ РЕЖИССЁРУ:

- Казакстан улуу Абайдын 175 жылдыгын белгилөөдө. Ушул багытта биз Европадан режиссёрду чакыргыбыз келет, анткени бизге казак классикалык адабиятынын башкалардын көзү менен кандай экендигин билүү абдан кызыктуу. Мүмкүн ушундай шарттарда биз өзүбүзгө жаңы Абайды ачабыз. Ошондуктан жаңы сезон абдан кызыктуу деп ойлойм.

Фото: toppress.kz