Борбор Азия: Оймо-чиймелер өнөрүн жаңыртуу

Борбор Азия аймагында тамыры бир түрк тилдүү элдердин арасында кол өнөрчүлүктүн алган орду өзгөчө. Боордош өлкөлөрдүн маданияты, тиричилик салтында көптөгөн окшоштуктар бар. Айрыкча, барыбызга орток байыркы көркөм өнөрлөрдүн бири – оймо-чийме өнөрү. Жалпы, Борбор Азия аймагында ушундай өнөрдүн тамыры неолит жана коло доорунан башат алат. Тарыхый жазуу маалыматтарга караганда эки жарым миң жылдык санжырасы бар. Буга Жасыбай менен Улытау  айланасындагы таштарга басылган байыркы сүрөттөр күбө. Ал бир гана тарых тамгасы эмес, улуттук дүйнө таанымдын күзгүсү. Ар бир оймонун өздүк мааниси бар. Оймо-чиймелерден ар бир элдин уникалдуулугун таанып-билүүгө болот. Бүгүнкү күндө ыйык бабалар мурасынын сакчылары эски стилди негизге алып жаңыча жасашат. Чеберлердин максаты – оймо менен кооздолгон улуттук өнөрдү кенен жайылтуу.

ТАЗАБИКЕ САЛИЕВА, «ЖАЙХУН» КАРАКАЛПАК ЭТНО-МАДАНИЙ БИРИМДИГИНИН ТӨРАЙЫМЫ:

- Бул көк көйнөктөгү оймо «Сырга оймо» деп аталат. Биз дал ушул оймонун жардамы менен башка өлкөлөрдөн айырмаланып турабыз. Бизде геометриялык оймо-чиймелер бар. Казак оюуларында учтуу бурчтар жок. Ал эми бизде алар да бар.

ДАНА АМАНШИНА, ЖАШ УЗ,КАЗАКСТАН:

- Казак элинде ар бир баланын жан дүйнөсүндө орун ала турган ар кандай улуттук  өнөрлөрү бар.  Мисалы үчүн, ар бир кыз тигүү өнөрүн билиши керек. Бул өнөр муундан-муунга өтүп келе жатат. Бүгүнкү күнгө чейин биз тигүү, токуу, бычуу, көрпө-төшөк даярдоо, пахта иштетүүнү сактап келдик. Оймо-чийме – бул улуттук бренд. Мен улуттук оймо-чиймелер менен кооздолгон, заманбап тренддер менен айкалышкан кийимдерди тиип, аларды эл аралык деңгээлге алып чыгууну каалаймын.