Азия символдору: Курак куроо өнөрү

Тээ илгери кымбат кездемелер тартыш болгондуктан, ашып калган кесиндилерди жараксыз деп ыргытып салуу ысырап деп эсептелген. Ошондуктан кесиндилерди керекке жаратуу камында бири-бирине улап тигүү аркылуу курак куроо өнөрү жарыкка чыккан. Байыртадан калган касиеттүү өнөрдүн оймолорун жалпы түрк тилдүү өлкөлөрдө жолуктурууга болот.

НИГОРА БАЙХАНОВА, УЗ, ӨЗБЕКСТАН:

- Өзбекстанда курак тигүү өнөрү байыркы кездерден жакшы өнүгүп, өлкө боюнча тараган салттуу өнөр экенин өзгөчө белгилеп өткүм келет. Убакыт өтүп, курак куроо өнөрү бир аз басаңдап калды. Бирок унутта калган жок. Азыр кайра жанданууда. Азыр Өзбекстанда бул багытта иш алып барган уздар көп. Ошондуктан курак куроо өнөрү жигердүү өнүгүүдө.

Курак куроо бир нече этаптан турат. Чети менен жээктери бирдей болушу үчүн тыкыр көңүл бөлүп тигишкен. Алгач ички төшөмө бычылат. Анын арасына мамык, койдун жана төөнүн жүнү салынат. Каптамасы даярдалат. Кездеминин ар кандай түсүн айкалыштыруу кезинде көлөм менен бирге оймолорго терең маани берилген. Бул ар бир ишкердин фантазиясына жараша.

ГҮЛШАТ БАЗАРБАЕВА, УЗ, КАЗАКСТАН:

- Мага тигүү, токуу өнөрлөрүн чоң энем он жашымда үйрөткөн. Кичинекей кезимден баштап эле көрпө-төшөктөрдү, жаздыктарды даярдай баштагам. Менин оюмча ар бир кыз элдик өнөрдү сактап, ага өзүнүн жаңылыктарын кошуп, өрчүтүшү абдан.

Башка өлкөлөрдө курак куроо иши кенен кулач жайган. Курак салтына заманбап тартуу, колдонмо-модалык кол өнөрдүн чыныгы чеберлери терең маани бөлүп жатышат. Алар эски ыкмадан жеке чыгармачылыкка эргүү издеп, бүгүнкү күндүн талабына ылайык жаңыртууга салымын кошуп келишет.

Фото: sputniknews.kz