“Кетбука жырау” атындагы эл аралык күүчүлөрдүн сынагы өттү

Караганды облусунун Жезказган шаарында “Руханий жаңыруу” программасынын алкагында “Кетбука жырау” атындагы эл аралык күүчүлөрдүн сынагы өттү. Чынгыз хандын кеңешчиси, Жучинин акылчысы болгон тарыхый инсандын “Аксак кулан” күүсүн билбегендер чанда кездешет. Жашоо жолу Улытау аймагы менен байланышкан акылмандын атындагы күү жарышына Кытай, Моңголия жана Казакстандын бардык аймактарынан 17 өнөрпоз катышты. Жалпы Кетбука – эр жүрөк кол башчы, кеменгер бий гана эмес, артынан өлбөс мурас калтырган залкар күүчү. Анын күү мурасы бүгүнкү күндө комплекстүү изилдөөнү талап кылат. Мисалы, Чыңгыз ханга Жучинин өлүмүн жеткирген “Аксак кулан” күүсү азыр бир нече нускада ар кандай аспап менен аткарылып жүрөт.

МУСТАФА ЕРКИННБЕК, СЫНАКТЫН КАТЫШУУЧУСУ / МОҢГОЛИЯ:

- Беш жашымдан бери домбра менен алектеним келе жатам. Моңголиядагы күү жарыштарына катышкам. Ушул Казакстандагы сынакка биринчи жолу катышып жатам. Кетбука атындагы жарышка келгениме абдан кубанычтамын. Отузга жакын күү билем. Бүгүн “Күркойнак” деген күүнү атайын ушул сынак үчүн алып келдим.

ЖАМБЫЛ АРТЫКБАЕВ, ТАРЫХ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ, ПРОФЕССОР:

- Кулагу хандын жанында Жакынкы Чыгышты, Египетке чейинки аймактарды багындырууга катышкан. Казактын эсинде улуу Кетбука ыры калды. Көп заманда казак жыраулары Кетбуканы үлгү кылып келишкен.

Фото: newtimes.kz