Нур-Султанда Улуттук оюндар фестивалы өттү

Ой жүгүртүүнү, эптүүлүктү жана тапкычтыкты өрчүтүү. Улуттук оюндар – ар бир элдин маданиятынын ажырагыс бөлүгү. Нур-Султанда 15тен ашуун этномаданий биримдиктер өздөрүнүн улуттук оюндарын сунуштаган фестиваль өттү. Алардын ар бири улуттун белгилүү бир коомдук-маданий өзгөчөлүктөрүн гана көрсөтүп койбостон, анын тарыхы менен өнүгүүсү тууралуу түшүнүк берет. Республикадагы бардык улуттардын өкүлдөрү өздөрүнүн салттарын, анын ичинде оюн түрлөрүн сактап келет. Алсак, башкырлар жаздыктар жана төбөлөшүү оюну менен белгилүү болсо, армяндар менен азербайжандар дүйнөгө нарды оюнун тартуулады. Ал эми, чыгыш элдеринин арасында сүрөт тартуу менен ойнолгон оюндар белгилүү. Мисалы, корейлердин «Хато» эрмеги. Бул - Жапониядан келген оюн.

ТАМАРА ШЕГАЙ, КАЗАКСТАНДАГЫ КОРЕЙ ДИАСПОРАСЫНЫН ӨКҮЛҮ:

- Хато бизде, биздин этникалык борбордо абдан белгилүү оюн түрү. Ал адам көп чөйрөдө ойнолот. Хато Жапониядан келген, ал жакта аны «түстүү карталар» деп аташат. Жалпы 48 карта, 12 түс, ар биринде 4 картадан.

Казак элинин улуттук оюндары фестивалдын көркүнө көрк кошту. Коноктор үчүн атайын «Чүкө атуу» оюну боюнча чеберчилик сабактар уюштурулду.

Фото: assembly.kz