Жапония студенти Коркыт ата мурастарын изилдөөдө

Борбор Азия өлкөлөрүнүн руханий мурасы чет өлкөлүктөрдүн арасында кызыкчылыкка ээ. Казак тилин өздөштүргөн жапон студенти «Коркыт атанын адабий бейнеси» темасында дипломдук ишин жазат. Бул максатка жетүү үчүн Жапония атуулу Кызылорда  облусуна келди. Токио Университетинде чет тилдер бөлүмүндө окуган Такуро Оучи келер замат, Кармакшы районундагы Коркыт ата мемориалын кыдырды. Кобыздын үнү жаңырган, татаал комплексин өз көзү менен көрдү. Музейди кыдырып, кенен маалымат жыйноого киришти. 

ТАКУРО ОУЧИ, СТУДЕНТ /ЖАПОНИЯ/

Аталган музейде байыркы замандан, байыркы доордон калган экспонатттарды өз көзүм менен көрдүм. Коркыттын күмбөзүнө барып, биринчи жолу Коркыт чыгарган күүнү уктум. Аны угуп абдан толкундандым. Андан ары Коркыт чыгарган күүлөрдү угуп көргүм келди.

Касиеттүү Коркыт ата – борбор азия элдери үчүн орток инсан. Ал тууралуу маалыматтар казак, түркмөн, каракалпак, байыркы огуз эпосторунда кездешет. Ал эми, Коркыт чыгармаларынын негизин түзгөн «сарын» бардык түрк элдеринин музыкалык салттарынын эң байыркысы катары саналат. Жапон студенти Кызылорда мамлекеттик университетинин окумуштуулары менен жолугуп, Коркыт ата дүйнөгө келген байыркы Жанкент шаары тууралуу археологиялык маалыматтар менен таанышты.

НУРБОЛ АППАЗОВ, КОРКЫТ АТА АТЫНДАГЫ КМУ ПРОРЕКТОРУНУН МИЛДЕТТИН АТКАРУУЧУ:

- Атайын улуу түрк окумуштуусу Коркыт Атанын мурасын изилдөө максатында жапон студентинин келиши өлкөлөр арасындагы илимий кызматташтыкты мындан ары бекемдейт деп ойлойм. Биз Такуро мырзаны Токиодо өз окуусун аякгандан кийин биздин өлкөдө окуусун улантсын жана өз илимий изилдөөлөрүн биздин өлкөдө кылсын деп сунуш бердик.

ТАЛГАТ МАХАНОВ, ОБЛУСТУК ИЧКИ САЯСАТ БАШКАРМАЛЫГЫНЫН БАШЧЫСЫ:

- Жапон студенттери мурда технологияга көбүрөөк кызыгып келишсе, азыркы тапта алардын көңүлдөрү руханий маданияттарды изилдөөгө бурулган. Менин оюмча, ушундай изилдөө иштери дүйнөлүк илимдерди үйрөнүүгө жаңы багыттарды ачат.

Жапон студенти Такуро Оучи – Казакстан менен Жапониянын руханий байланышынын ортомчусу сыяктуу. Келечектеги филолог Алпамыс баатыр эпосун жапон тилинде окуп чыккандан кийин, казак өлкөсүнө, казак тилине болгон кызыгуусу жогорулаган. Ал казак тилин бир жылдын ичинде эч кыйынчылыксыз өздөштүргөнүн кошумчалайт. Казакстан менен руханий, илимий байланышта болууга кызыктар экенин белгилейт.

Фото: kazislam.kz