Улуттук өнөрдү сакчысы – Толганай Елекбаева

Кесиби аркылуу улутук аң сезимди калыптандырууга салым кошуп жүргөн ишкер Толганай Елекбаева: «Ар бир улут өз болумушун сактаса, ошонусу менен көрктүү»,-дейт. Орусиянын Алтай чөлкөмүндө жарык дүйнөгө келген Толганай  бала кезинен бери улуттук өнөргө кызыккан. Ата мекенге кайткандан кийин казак стилиндеги оймо-чиймелер менен кооздолгон буюм жасоону кесипке айландырган.

ТОЛГАНАЙ ЕЛЕКБАЕВА, ИШКЕР:

- Боз үйдү, анын ичиндеги буюмдарды жаштайымдан көрүп өстүм. Анын кооздугу, тигип жаткан адамдын чеберчилиги менен эстетикалык табитине байланыштуу. Кандай ой келсе, аны колу менен тигет. Казактын оймо-чиймесинде чексиздик бар. Оймо-чиймелер адамдын ички сулуулугунун, көз карашынын, эстетикалык табитинин көрүнүшү. Ал жерде кооздук, пропорция, түс, геометрия мыйзамдары сакталат.

Ишин бир гана бизнес эмес, ошондой эле тарбия куралуу катары да көргөн ишкер ишинин тамырына тереңирээк үңүлөт. «Адам руханий азыкты кулак менен гана эмес, көз менен да кабыл алат»,- дейт Толганай. Уздун айтымында, казакстандыктар гана эмес, чет өлкөлүктөр да казак стилиндеги буюмдарга кызыгуу менен карашат. Айрыкча, АКШ, Европа, керек болсо Африка өлкөлөрүнөн келген туристтер өзгөчө кызыгышат. Жакында Орусиянын Челябинск шаарына соода миссиясы менен барып келген. Ушундай шарттарда, уз казактын төл өнөрүн дүйнөлүк деңгээлде жайылтууга өз салымын кошуп жүрөт.

ТОЛГАНАЙ ЕЛЕКБАЕВА, ИШКЕР:

- Эгерде шаардын так ортосунда боз үйдүн формасында туристтер кыдыра ала турган соода борбору болсо жакшы болор эле. Башында аларды боорсоктор менен тосуп алышмак. Андан соң домбра, кийим-кече, килем, көрпө-төшөктөргө туш болушат. Ушундай соода борбору пайда болсо экен деп кыялданам. Мен ар бир казак үй бүлөсүндө  боз үйү жана жеке иши болуусун каалаймын.

Мамлекттин колдоосун эффективдүү колдонуп жаткан ишкердикти өнүктүрүү программасы аркылуу Нур-Султанда төө жүнүнөн жасалган байпак фабрикасын ачты. Кийин ушул табигый материалдан төшөк жасоону да колго алган. Казак эли төө жүнүнүн дарылык касиеттин жакшы билген. Бүгүнкү күндө өнүмгө суроо-талап жогору. Ушундай шарттарда, төл өнүм менен рынокту багындырган ишкер «Алтын сапа», «Алтын оймок» сыяктуу сынактарына жана «Улуу талаа көргөзмөсүнө» катышып жатат.