Абайдын 175 жылдыгын белгилөө

Абайдын 175 жылдыгына карата республикалык жана эл аралык деңгээлде 500дөй иш-чара өткөрүү каралууда. Ага ылайык, илимий тажрыйбалык конференция, классикалык эмгектерин чет тилдерге которуу белгиленди. Мындай сырткары, “Абай” көркөм тасмасы тартылат. Коомдук ишмерлердин пикиринде, улуу акын жана ойчулдун мааракесин белгилөө Эгемендүү Казакстандын жаңы тарыхында эң маанилүү окуялардан болуп кала берет.

МУРАТ АУЭЗОВ, КООМДУК ИШМЕР:

- Абай менин терең ишенимим боюнча тагдырдан берилген. Абай гуманизм, адамгерчилик сыяктуу баалуулукту сактоого, ошол заманда казак элин пессимизмден, аргасыздыктан арылтууга аракет кылган. 18-кылымдагы казак акындарын “Зар заман” акындары деп атайт, анткени алар өлкө башына күн түшөрүн билген. Муну Абай дагы сезип, жол издеген. Мына дал ушул анын адамдык улуулугу. Ал эми гениалдуулугу анын жолду таба билгендигинде.

РОЛЛАН СЕЙСЕНБАЕВ, ЖАЗУУЧУ.

- Абайдын китептери казак, орус жана чет тилдерде чыгат. Америкада биз англис тилине которулган чоң жыйнагын чыгарабыз. Абайдын чыгармачылык ишин эл аралык аренада жайылтуу жана илгерилетүү зарыл.

САУЫТБЕК АБДРАХМАНОВ, КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫН ПАРЛАМЕНТИНИН МАЖИЛИС ДЕПУТАТЫ:

- Биз улуу инсанды окушубуз жана урматташыбыз керек. Менин пикиримде, ар бир адамдын мамилеси, анын ички абалы бул эң маанилүү нерсе.

Фото: tengrinews.kz