Төле бий тууралуу тасма көрсөтүлөт

«Төле бий» тарыхый сериалы көрүүчүлөргө багыт алды. «Руханий жаңыруу» программасынын алкагында, «Улуу талаанын улуу инсандарын» урпакка таанытуу максатында тартылган сериал талаа калысынын жашоосу тууралуу баяндап, казактын таржымалын түгөлдөй турган чыгарма. Көпчүлүккө белгилүү болгондой, Төле бий кичинекей кезинен эле зээндүү болгон. 9 жашында элдин сүймөнчүлүгүнө айланып, сый-урматка бөлөнгөн. Муундан-муунга айтылып келген маалыматтарга ылайык, Төле бий адамдарды тез түшүнө билген, көрөгөч жана акылман адам болгон.

«Төле бий» он сериялуу тарыхый чыгарманын негизги маалыматтык өнөктөшү – «Хабар» телеканалы.

АЙДОС ТУРЫСБЕК, «ХАБАР» ТЕЛЕКАНАЛЫНЫН БАШКЫ ПРОДЮСЕРИ:

- Бул биографиялык сериал десек болот. Аталган эмгекте Төле бийдин жаш кезинен баштап, карып калган жашына чейинки өмүр жолу баяндалат. Төле бий чыңалган талаш-тартыштарды чече билип, көп адамдар үчүн жөлөк болгон. Жалпылап айтканда, Төле бий менен казактын тарыхы бирге өрчүйт. Төле бийдин өмүрү аркылуу ошол кездеги казак хандыгынын, казак жашоосунун тагдырын көрө алабыз.

Тарыхый тасманын сапатын айгинелеген нерсе – анын тактыгы жана тууралыгы, дешет картинанын авторлору. Ошондуктан, аталган тасманын жаратуучулары ошол кезеңдеги тарыхый окуяларды, кийимдерди, курал-жарактарды жана сооторду так жана туура берүү максатында Төле бийдин өмүр баянын жана ошол кезеңди тыкыр изилдешкен.

БАТЫРХАН ДАУРЕНБЕКОВ, «ТӨЛЕ БИЙ» ТАСМАСЫНЫН РЕЖИССЁРУ:

- Төле бий көп жылдар бою Ташкентти башкарып турган. Ал мыкты, көрөгөч саясатчы болгон. Тынчтыкты сактоо жана Кытай менен болгон мамилени бекем кармап туруу максатында өзүнүн баласы Жолаңды аманат-күрөө катары Кытайга жиберген.

Түркестан облусунун тапшырыгы боюнча тартылган тасма аймактын бир жылдыгы жана борбор күнүнүн алдында Улуу бий – Төленин рухуна таазим болот. Казактын тарыхын түгөлдөй турган чыгарма «Хабар» каналынан көрсөтүлөт.

Фото: obk.kz