«Кымызмурындык» мааракеси майрамдалды

«Кымызмурындык» мааракеси майрамдалды

Кымыз – көчмөн казак элинин улуттук суусундугу. Ал суусунду кандырып эле койбой, дарылоо максатта да пайдаланылат. Казак эли ушул суусундукка «Кымызмурындык» мааракесин арнаган. Ал жайында калк жайлоого жеткенде майрамдала турган улук маареке. Ушул күнү эл-журттун ак батасы менен желеге кулун байланып, бээ саалат. Акыркы жылдары унутулуп бара жаткан салт-санааны Алматы облусунун чарбалары жандандырып келет. Бул жолу кымызды ооз тийүүгө аймакка көптөгөн меймандар келди.

Бул мааракеде милдеттүү түрдө аткарыла турган салт бар. Ал «Ак тамак» деп аталат. Анда казан-казан эт асылып, берекелүү дасторкон жайылат. Миң дартка даба болгон кымыз куюлуп, «көпкө буюрсун» деген тилек менен улуу кишиге сый менен сунулат.

МАКЕН НУРБАЙ КЫЗЫ, ТЕКЕЛИ ШААРЫНЫН ТУРГУНУ:

- Майрамдык дасторконго эң негизги деп саналган кымыз коюлат. Анан албетте салттуу тамактарсыз – иримшик менен курутсуз элестетүүгө болбойт.

Майрам жүрүшүндө улуттук каада-салттар да көрсөтүлдү. Мисалы, жигиттер ат үстүндөгү өнөрлөрүн тартуулады. Бул оңой иш эмес. Ал абдан жоопкерчиликти жана атайын даярдыкты талап кылат. Конокторду 70 жаштагы Курмет Акан уулу аксакал таң калтырды. Ал жаш курагына карабай ат үстүндө мыкты оюн көрсөттү. Аксакал атка минүүдөн сыткары, мыкты кол өнөрчү катары белгилүү.

КУРМЕТ АКАН УУЛУ, КОЛ ӨНӨР ЧЕБЕРИ:

- Эчки, аркардын мүйүзүнөн саптуу бычактарды жасайм. Негизги көңүлдү бычактын алдыңкы бетине бурам.   

Маараке улуттук спорттук оюндар менен көркүнө чыкты. Күчтүү атлеттер өз чеберчиликтерин көкпар менен оодарышмак оюндарында көрсөттү.

Фото: 7-su.kz