Байыркы сактардын конушу табылды

Байыркы сактардын конушу табылды

Чыгыш Казакстан облусунан байыркы сактардын конушу табылды. Ал Акбауыр тоосунун боорунда жүргүзүлгөн археологиялык казуулар учурунда белгилүү болду. Баалуу экспонаттардын арасында карапа идиштердин сыныктары, таш сүргүчтөр, өгөөлөр, кайрактар, эгин эгүүгө керектүү буюмдар жана үй жаныбарларынын сөөгү сыяктуу заттар кездешкен. Турак-жайлардын орду менен курал-жарыктардын бөлүктөрү да табылган. Конуш жайгашкан аймак ири, ошондуктан изилдөө жумуштары бир нече жылга созулуусу мүмкүн. Жакында Казакстан менен Орусия изилдөөчүлөрүнүн катарына Түркия жана Азербайжан өлкөлөрүнөн кесиптештери кошулат. Адистердин айтымында, эми табылган буюмдар лабораторияларга жеткирилет. Ал эми конуш аныкталган жер азыркы тапта жабылып, изилдөө убактылуу токтотулду.

ЗЕЙНОЛЛА САМАШЕВ, ТАРЫХ ИЛИМДЕРИНИН ДОКТОРУ, АРХЕОЛОГ:

- Жердин биринчи кабатында биз көптөгөн артефактыларга туш болдук. Карапа идиштердин миңдеген бөлүгү табылды. Алар ушул жерди мекендеген элге гана тиешелүү. Бул коло доорунун аягы, эрте темир доорунун башталышы деп айтууга болот. Биздин археологиялык изилдөөлөрүбүздүн жетишпеген кезеңи да ушул.