«Бабалар изи менен» экспедициясы жаңы саякатын баштады

«Бабалар изи менен» экспедициясы жаңы саякатын баштады

«Бабалар изи менен» экспедициясы жаңы саякатка чыкты. Бул жолу изилдөөчүлөр Грузия – Азербайжан – Иран - Түркия багытында касиеттүү жерлерди кыдырып өтөт. Тарыхчылар аталган өлкөлөрдө казактын түпкү аталарынын сырлары сакталып жатат деп эсептешет. Саякатчылар кыпчактар тууралуу жаңы маалымат барактарын ачып, жоокердик согуштар болгон жайларга барууну жана ал салгылашуулардын жергиликтүү калктын жашоосуна кандай таасир бергенин аныктоону мерчемдеп жатат. Мисалы, Грузияда изилдөөчү топ убагында кыпчак урууларына коргоо болгон Самшвилде чебине барат. Аны менен бирге, изилдөөчүлөр кыпчак тектүү грузин кол башчысы Кубасардын жашоосу жана тагдыры тууралуу көбүрөөк маалымат табууга аракет кылышат.

САПАР ЫСКАКОВ, ЭКСПЕДИЦИЯ ЖЕТЕКЧИСИ:

- Биздин ата-бабаларыбыз дүйнөнүн 23 өлкөсүндө такка отуруп эл башкарган. Ушул күнгө чейин мен кул катары алып келинип, кийин ал өлкөдө султан, хан, эмир деңгээлине жеткен бир дагы улутту көргөн эмесмин. Ушундай даражага жеткен бир гана улут бар, ал – казак. Биздин ата-бабаларыбыз жана башка да көптөгөн уруулар. Алардын бардыгы биздин түпкү бабаларыбыз.

2016-жылы башталган «Бабалар изи менен» экспедициясы бүгүнкү күндө дүйнөнүн 36 өлкөсүндө болуп кайтты. Саякатчылар 2021-жылга чейин дагы 50 мамлекетке барууну мерчемдеп жатат. Ушуга чейинки сапар натыйжасында көптөгөн баалуу тарыхый факттар жыйналып, жылнаамалар изилденди. Ошондой эле, 70 даректүү тасма калың көрүүчүлөргө жол тартты. Изилдөөчү топ жаңыдан алынган маалыматтар менен билимин толуктап, байыркы казак элинин өмүрү тууралуу белгисиз, жабык жаткан фактарды жарыкка чыгарарына ишеним менен карашат.

САПАР ЫСКАКОВ, ЭКСПЕДИЦИЯ ЖЕТЕКЧИСИ:

- Биз Киевдеги армян кесиптештерибиз менен кыпчак тилинде жазылган 23 китепти таптык. Алар Киевдеги байыркы кол жазмалар институтунда сакталуу. Аны менен катар, Ереванда, Еревандын мамлекеттик кампасында 4 баалуу китеп табылды.

Экспедиция бугу айынын жетисинде Түркияда аяктайт. Бул өлкөдө саякатчылар ата-бабалардын Осмон империясы менен кандай карым-катнашта болгонун аныктайт. Көрүүчүлөр жаңы тарыхый маалыматтар менен коомдук желелер аркылуу жана «Казак ТВ», «Хабар», «Хабар 24» телеканалдарынын атайын репортаждарынан тааныша алышат.