«Евгений Онегин» операсынын премьерасына даярдык

«Евгений Онегин» операсынын премьерасына даярдык

Пушкиндин эң мыкты чыгармасы менен Чайковскийдин түбөлүк музыкасы. «Астана Опера» театры атактуу «Евгений Онегин» операсынын премьерасына даярдык көрүп жатышат. Чайковский бул операнын либреттосун бир түндүн ичинде жазып чыгып, музыкасына киришкен. Либреттону композитор Шиловский менен биргеликте жазган. Операга Пушкиндин романынын каармандарынын жеке тагдырлары жана ички дүйнөсү менен байланыштуу жактары гана алынды.

АЙГҮЛ НИЯЗОВА, ТАТЬЯНА ПАРТИЯСЫН АТКАРУУЧУ:

- Менин каарманымдын ички жан-дүйнөсү назик жана өтө терең. Ушул жагынан алганда абдан оор. Ал айылда, өзүнүн жабык дүйнөсүндө өмүр сүрөт. Сэмюэл Ричардсондун Грандисон сыяктуу романдары жана башка китептерди окуйт. Ошол образдар менен сүйүүнү элестет. Бирок ал сезимге эч качан бөлөнгөн эмес. Ошол кезде Онегин келет. Ага бир көрүп ашык болуп калат. Мен дал ушул көз ирмемди жеткизишим керек. Бул албетте оңой эмес.

Крестьяндар, помещиктер, балдагы бойго жеткен кыздар, Татьяна, Ольга, апасы, балет артисттери, офицерлер. Бул операга жалпы 250 костюм тигилген. Бир көйнөккө 5тен 13 метрге чейин кездеме жумшалган. Анткени алардын жеңдери чоң, этектери бир нече кат. Ошондуктан бул спектаклге адаттагыдан 2 эсе көп кездеме кетти.

СОФЬЯ ТАСМАГАМБЕТОВА, КОСТЮМ СҮРӨТЧҮСҮ:

- Ларинанын туулган күнү мода үлгүсү боюнча бир аз эртерээк болот. Ал кезде мода үлгүсү өтө тез өзгөргөн. Ошондуктан актёрлордун арасында кийимдердин айырмачылыктары дароо байкалат. Башында өтө ачык түстөрдө болот. Ал эми балда режиссёр түстөрдүн өтө күрөң, кара көк, каныккан жашыл түстө болушун каалады. Алар үлпүлдөк жана салтанаттуу.

Татьяна үчүн гана 5 көйнөк тигилүүдө. Бешинчиси ушуга чейин эч бир театрдын спектаклинде болбогон кары Татьяна персонажына арналат. Опера режиссёру Давид Ливермор ушундай жаңылчылдыкты кошот. Декорациялардан да өзгөчө режиссёрдук көз карашты байкоого болот, дейт Виктор Караре.

ВИКТОР КАРАРЕ, ТЕАТРДЫН ЧЫГАРМАЧЫЛ ӨНДҮРҮШ КОМПЛЕКСИНИН ЖЕТЕКЧИСИ:

- Биз спектаклде архитектура элементтери менен видеопроекцияларды жасайбыз. Сахнада аттарды да көрөсүздөр. Анткени дуэль көрүнүшүндө фаэтон болот. Чоң күзгүнүн алдында айланып турган, ири айланада бийлеген жупту көрүүчүлөр өз көздөрү менен көрүшү керек. Баары кызыктуу болот.