Казактын улуттук аспаптарын жаңыртуу

Казактын улуттук аспаптарын жаңыртуу

Байыркы мезгилдерде домбра талаа адамынын боз үйүндө сыйлуу орунду ээлеп келген.  Касиеттүү элдик аспапты жасоо ыкмасы муундан-муунга өтүп келе жатат. Домбра жасоо боюнча уста Серикжан Ыскакбек уулунун айтымында, мыкты музыкалык аспап сапаттуу материалдан жасалышы керек. Анткени бул домбранын мукамдуу жаңырышынын негизги фактору. Анын колунан 500дөн ашуун казак элинин улуттук аспабы жаралган.

Улуттук аспаптын  30га жакын түрүн жасаган устанын максаты  маданий мурасты жаңыртуу. Байыркы аспаптардын уникалдуулугун сактоо үчүн илимге негиздөө туура дейт. Бүгүнкү күндө ал казак музыка куралдарынын тарыхынан кабар берип, байыркы технологиясын ача турган илимий методикалык эмгек жазууну колго алган. Таанып-билүүчүлүк эмгекте унутта калган байыркы замандагы барбыт жана акусаз сыяктуу аспаттардын сыры менен мааниси камтылат.

СЕРИКЖАН ЫСКАКБЕК УУЛУ, УЛУТТУК АСПАПТАРДЫ ЖАСАОО БОЮНЧА УСТА:

- Казак музыкалык аспаптарынын 50-60 түрү бар деп тарых барактарында айтылган. Китепте 30 аспаптын жасалуу жолу, кандай жыгачтардан жасалганы жана кантип тандалышы керектиги тууралуу жазылат. Ошондой эле аталаган аспаптардын тарыхый маалыматтары жана көлөмдөрү тууралуу да камтылат.

Жигитке жетимиш өнөр аздык кылат. Серикжан Ыскакбек уулу өзү дагы домбарада кол ойнотуп, журт сүйгөн элдик күүлөрдү ойноп келет. Мындан сырткары ал мекенинен эргүү алып, кездемеге сүрөт да тартат. Көп өнөрдүн ээси Улуттук өнөр университетинде сабак берет. Таланттуу инсан улуттук маданияттын кудуретин жалпы өлкөгө жана башкаларга да кеңири таанытууну максат кылып келет.

- Бул домбраны Кытайда 2012-жылы өткөн кытайдагы аз сандагы улуттардын маданияттарын даңазалоо форумуна алып баргам. Бул менин эмгегим. Азыр домбрада ойноп көрөйүн.