Кийиз басуу салты

Кийиз басуу көчмөн элдеринин байыртадан келе жаткан кол өнөрчүлүгү. Ага жүн булаларынын бири-бири менен оңой бириге турган касиети негизге алынган. Боз үйдү башпаанек кылган элдер кийизден турмушка керектүү ар түрдүү заттар, кол өнөр буюмдарын жасап келишкен. Бүгүнкү күндө бул өнөрдү кесип кылып, улантып келе жаткан чеберлер жок эмес. Мисалы, белгилүү сүрөтчү Ботагөз Төлеш кийиз басуу боюнча чеберчилик сааттарын байма-байма өткөрүп турат. Келүүчүлөр үчүн кийиз басуунун эң байыркы ыкмасы – суу менен басуу тандалып алынган. Алар 1-2 саат ичинде өз колдору менен кооз гүлдөрдү жасап чыгышат. Бир караганда оңой көрүнгөнү менен бул иштин сырларын үйрөнүүгө убакыт керек.

БОТАГӨЗ ТӨЛЕШ, ЧЕБЕР:

- Жакшы чебер жүндү сезе билиши керек. Анын касиеттерин, кайсы жерди жука, кайсы жерин калың, кайсы жерин кандай ыкма менен басуу керектигин сезүүсү зарыл. Эгерде үйрөнүүгө аракет кылып мугалим менен тыкыр иштешсе, 5-6 сааттан ичинде үйрөнсө болот.

КАРИНА КУДРЯВЦЕВА, КАТЫШУУЧУ:

- Ушундай кийиз басуу менен биринчи жолу алектенип жатам. Бул мага абдан жагат. Сабактын башында токума жипти алып, гүл жасадык. Андан кийин бир аз коозураак болушу үчүн дагы бир нече түрдүү жиптерди коштук. Андан соң суюк самындын жардамы менен кооз гүлгө форма бердик.

Бул гүл ийленген соң жалбырактарына форма берилет. Кийин көлөмүнө карай өңүнө чыгарылат. Ушуну менен кийизден басылган буюм даяр болот.