Казактын терме-толгоолору кирген музыкалык альбом Лондондо тааныштырылды

Казактын терме–толгоолору кирген музыкалык альбом Лондондо тааныштырылды. Сегиз сери, Биржан сал, Акан сери, Жаяу Мусанын жана Улуу Абайдын ырларын, ошондой эле Шал акын менен Дулат Бабатай уулунун мурда жарыяланбаган чыгармаларын Казакстандын эмгек сиңирген ишмери, ырчы Ерлан Рыскали аткарган.

ЕРЛАН РЫСКАЛИ, САЛТТУУ ЫРЧЫ:

- Биздин ыр мурасабыз казак талаасында эле ырдалбай, бүткүл дүйнөгө таралса экен деген ниет менен бул эмгекти Англияда чыгарууга аракет кылдык. Альбомго «Маңмаңгер» деп ат койдук, ага 38 ыр кирди.

Көрүүчүлөр, музыка тармагынын серепчилери Ерлан Рыскалинин өнөрүнө баа беришти. Акыркы чыгармалардын добушун италиялык бельканто, башкача айтканда, өтө чеберчилик менен ыр ырдоо техникасына окшоштурушту. Добуштан - добушка оңой которулуп, эркин ыр ырдоо ыкмасы ар биринде боло бербеген чеберчилик, дешет алар.

ЛИАМ ТИЛИНГ, ARC LINE PRODUCTIONS LIMITED КОМПАНИЯСЫНЫН МҮДҮРҮ:

- Бул бельканто. Ырдоонун байыртадан келе жаткан ыкмасы. Мен мунун Казакстанда азыркыга чейин тирүү экенине таң калдым. Абдан сонун.

РАЗИЯ СУЛТАНОВА, КЕМБРИДЖ УНИВЕРСИТЕТИНИН МУЗЫКА ФАКУЛЬТЕТИНИН ПРОФЕССОРУ:

- Сиз казактын чексиз улуу талаасы менен чаап келе жаткан жылкынын дүбүртүн да угасыз. Деңиз толкунун да, жыгачтардын термелишин да угасыз. Сиз жазда жерди жарып жаткан гүлдөрдүн жытын да сезесиз. Мунун баары анын өзгөчө добушунун айкалышы.

Бүгүнкү күндө дүйнөнү өнөр менен таң калтыруу кыйын. Бирок, европалыктардын маданиятка болгон кызыкчылыктары абдан жогору. Ошондуктан алар укмуштуу жана таасирдүү казактын улуттук өнөрүн  бийик сахнадан уккусу келет.