Казактын зергердик өнөрүнүн салты

Атадан мурас кылынган байыркы кесипти жаңыртуу. Казакстандык Берик Алибай байыркы казактын зергердик өнөрүн сактап гана койбостон, заманбап стилде өнүктүрүүнү максат кылган. Темирди камырдай жууруган чебер үчүн бул кесип эле эмес, үй-бүлөлүк иш. Убагында атасынын кылып жатканын көрүп, өздөштүрүп алган зергер бардык билгенин, зергердиктин сырларын кенже уулуна үйрөтүп жатат. Анын айтымында, казак эли илгертен эле жасалгаларга өзгөчө маани  берип келишкен. Алар жалаң эле мода үчүн колдонушкан эмес. Зергердик буюмдардын ар биринин улуттук мааниси бар. Айрыкча, күмүштөн куюлган шакек, билериктер сыяктуу жасалгалар өзгөчө касиетке ээ деп саналган. Ошондуктан чебер негизинен ушул баалуу металл менен иштээрин кошумчалады.

БЕРИК АЛИБАЙ, ЗЕРГЕР:

- Мен үчүн бул иш – тарыхка жана ата-бабанын салттарына  кайтуу мүмкүнчүлүгү. Азыркы заманбап дүйнөдө мындай жасалгаларды көп санда жасоого мүмкүнчүлүк берген технологиялар бар. Бирок, бир зергердин колу менен баштан аяк жасалган жасалга өзгөчө касиетке жана энергияга ээ болот.

Берик Алибай тарыхы тереңде жаткан буюмдар адам баласына күч-кубат берерине ишенет. Айрыкча байыркы зер буюмдар, турмуштук салттык заттары менен курал-жарактан аны сизүүгө болоорун белгиледи. Чебер ал үчүн бул санжыралуу баалуулуктарды пайдаланган адамдардын да жаны таза болушу керек, дейт.

БЕРИК АЛИБАЙ, ЗЕРГЕР:

- Адам келип, буйрутма бергенде, жасалганы жасай албай калган учурлар болот. Жөн эле колуң барбайт. Муну түшүндүрүү абдан кыйын. Ал эми кээ бирлери үчүн тескерисинче абдан жасап саласың. Бир күндүн ичинде. Кээде кардардын алдында бат жасап салганыңа ыңгайсыз болосуң.

Көздүн жоосун алган жасалгалар, шакек, сөйкө, ат жабдыктары, турмуштук буюмдар. Берик Алибай өмүрдүк ишинде миңдеген зер буюмдарды даярдаган. Ар бири бири-бирине окшобогон, өздүк стилде жасалган. Аларды бир гана байыркы улуттук салттуу стиль бириктирет.