Акын Баянгали Алимжановдун окурмандарга белеги

Адамзаттын комедиясы «Айзатты» дүйнө билээр жазган улуу Бальзакты. Бир романды бир түндө ырдаган билээр белең биздин Иса Байзакты?!

Бул казакстандык белгилүү акын, драматург Баянгали Алимжановдун сыясы али кургай элек «Дүйнө обондору» аттуу китебинен үзүндү. Жаңы чыгармасында  казакстандык жазуучу аалам адабиятынын эң ажайып көз ирмемдерин козгойт. Жыйнакка туулган жери менен башка улуттарга арнаган төл ырлары жыйналган. Тизмектелген ырлар менен кара сөздүн чебери окурмандарын жүрөктү козгогон акыркы чыгармалары менен тааныштырып, басмадан эми чыккан эмгектерин улуттук академиялык китепкана фондуна тапшырды.

БАЯНГАЛИ АЛИМЖАНОВ, АКЫН, ЖАЗУУЧУ, ДРАМАТУРГ:

- Ата-бабанын салттарын, элдик уламаштарды өсүп келе жаткан муунга өткөрүп берүү өтө маанилүү. Ошондуктан бул китепте биздин тарыхты жеткирүүгө аракет кылып, ушундай материалдарды жыйнадым. Китепти китепканага өткөрүп берүү – аны элге берүү. Бул китепкана биздин рухий байлыгыбыз. Китепканага адамдар билимин өстүрүп, тарыхка кайрылуу үчүн келишет. Ошондуктан китепти китепканага өткөрүп бергенге куштармын.

Кийинки белек кичинекей окурмандарга арналган «Мээримдүү Аскар» аттуу жомогу. Ал жердеги казак баласы дүйнө жомокторундагы каармандар менен жолугуп, өзүнө жаңы досторду табат. Бул китеп бир нече тилге которулган.

НУРЖАН ЖОЛДЫБАЛИНОВ, УЛУТТУК УАК МҮДҮРҮНҮН МИЛДЕТИН АТКАРУУЧУ:

- Азыр агабыз көптөгөн жомокторду жазып баштады. Бул жамоктордун эң башкы өзгөчөлүгү - ал мурунку дүйнө менен азыркы дүйнөнү кошуп, жаңы жомокторду жазып жаткандыгы. Бул өтө сонун. Анткени азыркы тапта ошол жомокторго суроо-талап жогору.

Калың окурмандарга жол тарткан чыгармалардын бири орус тилинде жазылган «Сказ 100 летнего степняка» деп аталат. Китеп кылым жашаган акылман карыянын өмүрү аркылуу казак-немис элдеринин достугу тууралуу баяндалат.