Түрк дүйнөсүнүн музыкалык мурасын баалоочулары «Астана-Аркау» фестивалын көрүштү

Түрк дүйнөсүнүн музыкалык мурасын баалоочулары «Астана-Аркау» фестивалын көрүштү

Түрк дүйнөсүнүн музыкалык мурасын баалоочулары «Астана-Аркау» фестивалын көрүштү. Салттуу музыка кечинде алыскы-жакынкы чет өлкөдө белгилүү өнөр чеберлеринин аткаруусунда бардык түрк элинин музыкасы сунушталды. Кечеде бакшылардын обондору, көмөкөй менен аткарылган ырлар, шаңкобузга арналган керемет композициялар, Борбор Азия менен Казакстан, Түндүк Кавказ обондору аткарылды.

КУРМАШ ЫБЫШЕВ, ЫРЧЫ:

- Унутулуп бара жаткан, байыртан келе жаткан эски обондун баарын кайрадан жарыкка чыгаруу, бири-бирине угузуу, жалпы айланып келгенде түрк тилдеш элдердин түп тамыры бар сыяктуу, музыкасында да, аткаруу мүнөздөрүндө да.

АЛЁНА ТРАКАЙ, КАРАЙЫМ АНСАМБЛИНИН ЖЕТЕКЧИСИ:

- Биз түрк элдеринин маданиятын, салтын, ырларын жайылтуу максатында ушинтип күч бириктирдик. Кайсы тилде сүйлөсөк да, музыка тили бир.

Түрк элдеринин белгилүү «Астана Аркау» фестивалы – түбү бир түрк элдеринин музыкалык мурасын жайылтууга арналган маданий долбоор. Айтылуу иш-чара Астанада ушуну менен 11-жолу өткөрүлдү. Ушул жылдары фестивалга түрк дүйнөсүнүн 500дөн ашуун белгилүү музыканттары менен таанымал окумуштуулары катышкан.