КР мамлекеттик символдорунун күнү

КР мамлекеттик символдорунун күнү

Бүгүн Казакстан Мамлекеттик символдор күнүн белгилеп жатат. Көз карандысыздыкты алгандан бери ата мекендик Герб, Туу жана Гимн бүт дүйнө жүзүнө белгилүү болду. Дүйнөлүк коомдо абройго ээ болгон Казакстан бардык мамлекеттер менен тыгыз карым-катнашты орноткон. Казакстан бардык дүйнөлүк уюмдарга мүчө. Алардын аянтынан тынчтыкты курууга жана планетанын өнүгүшүнө багытталган Казакстандын демилгелери айтылып келет. 26 жылдын ичинде мамлекеттик символдор туруктуулуктун символуна жана өлкөнүн ажырагыс бөлүгүнө айланды.

КҮЛАЙША АКТАЕВА, КР ТҮНГҮЧ ПРЕЗИДЕНТИ – ЭЛ БАШЫ КИТЕПКАНАСЫНЫН ДИРЕКТОРУНУН ОРУН БАСАРЫ:

- Көз карандысыздыктын 27 жылынын ичинде мамлекеттик символдор өлкөбүздү өнүктүрүүнүн жолуна жетелеген башкы белгилерге айланды. Бүгүнкү күндө Казакстан дүйнөдөгү активдүү түрдө өнүгүп келе жаткан жаш мамлекет катары саналат. Казакстан өз багытын тандап, көз карандысыз мамлекет катары өзүн далилдеп келе жатат.  Казакстандын дүйнө жүзүнө сунуштары бар. Көптөгөн ааламдык демилгелердин комплекстүү программалары түзүлдү. Дүйнөгө таанымал мамлекетибиздин үстүндө барына белгилүү көк желегибиз желбиреп турат.

Мамлекеттик символдордо терең ыйык маанилер камтылган.  Көрүнүктүү белгилер эгемендүү өлкөнүн бай салттарын, маданиятын жана  үзгүлтүксүз өздүк тарыхын чагылдырат. Казакстан өз кодун түзгөн, көп улутту бириктирген мамлекетти түптөй алды. Ошондуктан 1992-жылы мамлекеттик символдорду иштеп чыгууга жана камтылган ойго терең маани берилген. Белгилей кетсек, болуп жаткан бардык процесс мамлекет башчысынын катышуусу менен өткөн.

КҮЛАЙША АКТАЕВА, КР ТҮНГҮЧ ПРЕЗИДЕНТИ – ЭЛ БАШЫ КИТЕПКАНАСЫНЫН ДИРЕКТОРУНУН ОРУН БАСАРЫ:

- Президенттин демилгеси менен атайын комиссия чоң жумушту аткарышты. Шакен Ниязбеков, Шот-Аман Уалиханов мамлекеттик символикаларга тиешелүү жасаган долбоорлорун сунушташкан. Мамлекет башчысы өлкөбүздүн гимнинин жаралышына түз аралашты. Өз колу менен өзгөртүүлөрдү киргизип,  анын мазмунунда камтылган маани-маңызга абдан терең көңүл бурган. Азыр биз аны өзгөчө сыймыктануу менен аткарып жүрөбүз.

Туу, Герб жана Гимн – Казакстандын ажырагыс бөлүгү, алар көз  карандысыз Казакстанды чагылдырып турат. Бул өлкө ишенимдүү түрдө бийиктиктерге багыт алып бара жатат.