Магжан Жумабаев мурасы өзбек тилинде

Магжан Жумабаев мурасы өзбек тилинде

Магжан Жумабаевдин тандалма чыгармалар жыйнагы тунгуч ирет өзбек тилине которулду. Чыгармаларды Каракалпакстандын Эл акыны Музафар Ахмад которгон. Магжан 1922-жылы Ташкент шаарына көчүп барып, 2 жыл ошол жерде өмүр сүргөн. Ошол жердеги казак-кыргыз агартуу институтунда сабак берип, тынымсыз изденүү үстүндө болгон акындын чыгармалары ошол кездеги өзбек окурмандардын арасында өтө белгилүү болгон дейт изилдөөчүлөр.

ДАРХАН КЫДЫРАЛИ, ЭЛ АРАЛЫК ТҮРК АКАДЕМИЯСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТИ:

- Эл башы Н. А. Назарбаевдин Казакстандагы Өзбекстан жылы деп жарыялоосу быйыл жалпы боордош элдердин арасындагы байланышка чоң себеп болду. Навои университетинде Магжанга тиешелүү иш-чарага келип отурабыз. Мындай тарыхый инсандардын өмүр баянын жана чыгармачылыгын окуу – боордош элдердин ынтымагын бекемдейт.

Ташкентте өткөн илимий конференцияда эки элдин окумуштуулары түрк дүйнөсүн өнүктүрүүгө тиешелүү маселелерди талкуулашты. Адабиятчы окумуштуулар,  Фараби менен Навои, Абай менен Чолпон сыяктуу түрк дүйнөсүнүн жарык жылдыздарынын чыгармаларына терең талдоолорду жасашты. Ошондой эле, Казакстандык окумуштуу Өзбекстандагы Абай жылынын расмий ачылышына карай Абай борборуна акындын китептерин тартуу кылды.