Астанада Сырым Мүсирептин «Жаңы баштоо» аттуу жеке көргөзмөсү ачылды

Астанада Сырым Мүсирептин «Жаңы баштоо» аттуу жеке көргөзмөсү ачылды

Жаш сүрөтчүнүн колунан жаралган Казакстандык өнөрдүн заманбап маанидеги үлгүсү. Эл ордодо сүрөтчү, Сырым Мүсирептин «Жаңы баштоо» аттуу жеке көргөзмөсү ачылды. 21 жаштагы чебердин улуттук баалуулук менен абстракционизминин мыкты окшоштугун айкалыштырган эмгектери  көпчүлүктүн назарын бурду. Казак калкынын санжыралуу тарыхы менен улуттук баалуулуктарын кыл калемдин жана сүрөт өнөрүнүн бир нече жанрында жасаган. Өнөрү өркүндөгөн сүрөтчү эмгектерин гипс, таш, жыгач, металл сымал түрдүү табигый материалдарды колдонуп, үзүрлүү жаратмандарды жарата билген.  Анын өнөрү кайталангыс, өзгөдөн айырмаланган стилде экени анык.  Эмгектеринен Сырым Мүсирептин философиялык ойлорго терең кирип, байланыштын ак-карасы даана байкоого болот, дейт адистер.

СЫРЫМ МҮСИРЕП, СҮРӨТЧҮ

- Жашка эч нерсе байланыштуу эмес. Башкысы баардыгы адамдын өзүнүн дээринде, анын кыялында жана ал дээр менен кыял кара булуттун өзүн жарып өтсө, мыкты болсо, кубаттуу болсо анда ал адамга эч кандай кедергиси жок.