Италиянын белгилүү муран айнегинин көргөзмөсү

Италиянын белгилүү муран айнегинин көргөзмөсү

Казак улуттук калорити Италия искусствосунда Аулие-Ата аймагында алгачкы жолу “Байыркы Тараз жаңырыгы. Евразиянын маданий көпүрөсү” аттуу эл аралык көргөзмөсү өтүп жатат. Көрүүчүлөр Италиянын белгилүү айнек жасоочу чебери Пино Синьоретто менен анын устаттарынын өнөрлөрүн көрүүгө мүмкүндүк алышты. Чеберлер оз жумуштарында казак элинин салттык элементтерин колдонушкан. Бул нерсеге  Астана менен Римдин маданий кызматташтыгы түрткү болгон. Көргөзмөдө муран айнегинен жасалган мандалак менен биздин заманга чейинки 5-кылымда тигилген кызыл камзол өзгөчө көзгө урунат.

СВЕТЛАНА КОСТА, СҮРӨТЧҮ, ИТАЛИЯ:

- Казакстан маданиятына болгон жылуу сезим менин жүрөгүмдө. Эки жумушумду Астанага арнадым. Биринчиси - Байтерек, экинчси - Астананын түс сыры.  Кумаралар менен 24 карат алтын менен жалатылган буюмдарды көрүүгө болот.

КУРАЛАЙ СКАКОВА, ИТАЛИЯ СҮРӨТЧҮЛӨРҮНҮН КАЗАКСТАНДАГЫ РАСМИЙ ӨКҮЛҮ:

- Сүрөт айнекке түшүрүлгөндөн кийин, аны 500 градус ысык болгон мешке салабыз. Айнек идиш меште жарым күн турат, ошондуктан сүрөт айнектин так ортосуна чапталып калат. Андыктан сүрөттү өчүрүп салууга мүмкүн эмес. Эгерде айнек сынбаса сүрөт түбөлүк тура берет.