Самарканддын туристтик дарамети

Самарканддын туристтик дарамети

Өзбекстандын Самарканд шаары. Илгерки замандарда дүйнөнүн мыкты архитекторлору тарабынан курулган мечиттер жана күмбөздөр бүгүнкү күнгө чейин таң калтырып келет жана көз жоосун алат. Туристтер үчүн айрыкча Шахи Зинда комплекси өзгөчө тартымдуу. Бул жерде Мухаммед пайгамбардын агасы Куссам ибн Аббас жашагандыгы айтылат. Анын бул дүйнөдөн тирүү кеткени тууралуу уламыш тараган. Шахин Зинда «Тирүү Падыша» дегенди билдирет. Кийин 10-11-кылымда анын урматына күмбөз тургузулган. Бүгүнкү күндө бул жерде ондон ашуун күмбөз жайгашкан.

 ХАМРАКУЛЬ КАЮМОВ, ШАХИ ЗИНДА КОМПЛЕКСИНИН ИЛИМИЙ КЫЗМАТКЕРИ:

- 1370-жылы Амир Темир такка отургандан кийин байыркы Афросиаб шаарчасынын бузулган жерине имараттарды кайрадан кура баштаган. Анын буйругу менен бул жерде Куссам ибн Аббас менен Темирландын жан сакчыларына арналган күмбөздөр тургузулган.

Караханиддер менен Тимуриддердин күмбөздөр ансамблине таандык имараттар жанаша курулган. Жалтырак айнек, оюлган таштар, майда жана чоң мозаикалар, куйма кирпичтер. Бул жерде өз ишинин улуу чеберлери иштеген. Кийинчерээк комплекстин кире бериш жери курулуп, ансамблдин ичи төмөнкү, ортоңку жана жогорку топторго бөлүнүп, аларга 40 тепкичтен турган шаты  алып барат.

ХАМРАКУЛЬ КАЮМОВ, ШАХИ ЗИНДА КОМПЛЕКСИНИН ИЛИМИЙ КЫЗМАТКЕРИ:

- Бул имараттар бири-бирине окшобойт. Себеби, аларды дүйнөнүн ар кайсы бурчунан келген чеберлер курушкан. Жакшылап карасаңыз, күмбөздөр кооздуктары, дубалдарындагы жазуулары, түстөрү жана куполдору,  өзгөчө архитектурасы менен айырмаланып турат.

Шахи Зинда күмбөздөр комплекси ЮНЕСКОнун Бүткүл дүйнөлүк мурастар тизмесине киргизилген.

 

Фото: alsamarkand.com