Өзбекстанда «Абайдын даанышман сөзү» аттуу китеп жарык көрдү

Өзбекстанда «Абайдын даанышман сөзү» аттуу китеп жарык көрдү

«Абайдын даанышман сөзү». Өзбекстанда жарык көргөн улуу акын жөнүндө китептин аталышы ушундай. Жыйнак Жазуучулар союзунун демилгеси жана «Ижод» коомдук фондунун колдоосу менен басылып чыкты, деп маалымдайт ӨзА агенттиги.

Китептин автору Кодиржон Носировдун айтымында, Абайдын чыгармалары жазуучулар арасында чоң кызыгууну туудурат. Анткени Абай казак гана эмес, ошондой эле, Борбордук Азиянын бардык элдеринин агартуучулук турмушунда өзгөчө орунду ээлеген инсан болгон.

Кодиржан Носиров буга чейин да макалаларды жазып, Абайдын өмүрү жана чыгармачылыгы тууралуу окуу-методикалык куралдарды түзгөн. Жазуучулардын айтымында, жаңы чыгармада автор Абайдын казак адабияты жана маданиятынын тарыхындагы ролун көрсөтүүгө, ошондой эле, улуу ойчулдун мурасынын идеялык жана эстетикалык баалуулугу жөнүндө өз оюн айтууга аракет кылат. Китепте Абайдын сөз искусствосундагы жаңычылдыктары, коомдук ишмер катары толук өнүккөн, толук кандуу адам жөнүндө кыялдары чагылдырылган.

Белгилей кетсек, Өзбекстандын Жазуучулар Союзу дүйнө элдеринин адабияттарын изилдөө жана жайылтуу, бул чөйрөдө кызматташууну кеңейтүү үчүн масштабдуу иштерди жүргүзүп келет. Бир тууган элдердин адабияттарын жайылтуу максатында «Адабият достугу-түбөлүк достук» деген аталышта жаңы китептерди чыгаруу иши улантылат.