Кыргызстан: Көркөм-колдонмо өнөр буюмдарын жасоонун сыры

Колунан көөрү төгүлгөн чебер алдына келген түркүн-түстүү жиптерди таң калаарлык оймо-чиймелерге айлантат. Анын ар бир бөлүгү менен түстөрүнүн шайкештиги абдан маанилүү жана белгилүү бир маанини берет. Кыргызстандын Ноокат айылынын чеберлери көркөм-колдонмо өнөр буюмдарын колго жасайт. Айта кетсек, ар бир чебердин өзүнүн максат-милдеттери болот: айрымдары килем токуса, башкалары кийиз басып, болочок келиндин себин даярдашат.

КАНСУЛУУ АЖИБЕКОВА, КУЛАТОВ АЙЫЛДЫК-ОКУРУГУНУН ТУРГУНУ:

- Ар ким өз иши менен алектенет. Бирөө жүн тытат, экинчиси аны боёойт, дагы бири даярдайт. Бул иш эң алды менен өзүбүзгө пайдалуу. Биз ишсиз отурбайбыз. Буйрутмалар боюнча килем токуйбуз. Коңшу айылдардан да тапшырыктар түшүп турат.

Чеберлер оймо-чиймелерди токуу жүрүшүндө энелери үйрөткөн байыркы жана азыркы замандын түрдүү техникаларын колдонушат.

ШАРАПАТ МАМАТАЛИЕВА, КУЛАТОВ АЙЫЛДЫК-ОКУРУГУНУН ТУРГУНУ:

- Мурунку заманда да ушундай килемдер токулган, мындан башка заманбап техниканы да колдонобуз. Абдан кооз, өзгөчө чыгат.

Ар бир буюмду жасоо өзүнчө бир чыгармачылык жараян, чеберлердин кыялы чалкыган деңиз. Алар жумуш учурунда ырдап, иштин жүрүшүн  тездетет.

Фото: www.for.kg