Борбордук Азиянын туристтик дарамети

Борбор Азия дүйнөдөгү эң тартымдуу туристтик багыттардын бири болуп келүүдө. Региондогу өлкөлөрдүн арасында өткөн жылы тармактын өнүгүшү боюнча Өзбекстан лидер аталды. Экинчи орунда – Казакстан турат. Туризм Кыргызстанда да жигердүү өнүгүүдө. Адатта Казакстанды чет өлкөлөргө белгилүү гезит-журналдар сунуштаганын айта кетүү керек. Мисалы, мындай пикирди жыл сайын эң тартымдуу делген аймактардын рейтингин түзүп келген белгилүү америка-австралиялык Lonely Planet саякатчыларынын серепчилери айтат.

ЕРНУР КЕНЖЕБЕКОВ, АО «KAZAKH TOURISM» УКНЫН МАРКЕТИНГ, САНАРИПТЕШТИРҮҮ ЖАНА КОММУНИКАЦИЯ ДЕПАРТАМЕНТИНИН БАШКЫ МЕНЕДЖЕРИ:

- Бул тизмеге Казакстандан башка биздин коңшу өлкөлөр да кирди. Алар Өзбекстан, Азербайжан сыяктуу мамлекеттер. Бул абал ата мекендик туризм үчүн маанилүү артыкчылык болуп саналат. Анткени биз Батыш өлкөлөрүнөн келген туристтердин сыртынан байкаган кезде, алар саякатын кантип пландай турганын көрөбүз. Көбүнчө алар бир нече аймакты кыдыруу планын түзөт. Бул акылга сыярлык жагдай.

Еще один зарубежный обозреватель - The Telegraph, также настоятельно  рекомендует  своим читателям посетить центральноазиатские государства. Отечественные эксперты комментируют, что такая положительная оценка британского издания объясняется несколькими факторами. Это - возрастающий интерес путешественников к яркой и  самобытной  культуре народов региона, наличие разнообразия в ландафте, флоре и фауне в странах, и конечно же - упрощение систем въезда. Свою лепту кстати, вносит и проведение активных  маркетинговых  мероприятий цетнральноазиатскими туроператорами. 

Дагы бир чет элдик басылма – The Telegraf өзүнүн окурмандарына Борбордук Азия мамлекеттерине саякат жасоону сунуштайт. Ата мекендик серепчилер британдык басылманын мындай оң баасын бир нече факторлор менен түшүндүрөт. Бул саякатчылардын аймак элдеринин жаркын жана өзгөчө маданиятына болгон кызыгуусу, кооз жаратылыш аймактарынын көптүгү, ошону менен бирге, албетте өлкөгө кирүү системасынын жеңилдиги. Айта кетсек, Борбордук Азиянын тур операторлорунун жигердүү маркетингдик иш-чараларын өткөрүү да оң өзгөрүүлөргө өз салымын кошот.

Фото: centralasia.media