Борбордук Азия: Мүнүшкөрдүк өнөр

Бүркүт – казактын жети казынасынын бири, Борбордук Азия аймагынын бермети болуп саналат.

Улуу талаанын көчмөн эли жырткыч кушту колго үйрөтүп таптап келген. Бүркүт таптоо - атадан балага мурас болуп калган баалуу өнөр. Айрыкча Борбордук Азия аймагынын маданий мурасынын ажырагыс бөлүгүнө айланган. Эң башкысы мүнүшкөр менен бүркүттүн ортосунда ишенимдин пайда болуусу. Ошондо гана куштун аңчылыгы ийгиликтүү болот. Азыркы учурда бул өнөрдү жаңыртуу үчүн бүркүт салуу боюнча Азия чемпионаттары өткөрүлүп турат.