Кыргызстанда Чыңгыз Айтматовдун “Саманчынын жолу” аттуу чыгармасы жаңы багытта сунушталды

Сөз ордуна кыймыл, сүйлөм ордуна бий, диалог ордуна жаңсоо. Кыргызстандык көрүүчүлөр Чыңгыз Айтматовдун “Саманчынын жолу” аттуу чыгармасын жаңы багытта көрдү. Графикалык сюита Бишкек орус драма театрында көпчүлүк назарына сунушталды. Бүткүл дүйнөгө таанымал жазуучунун терең маанилүү чыгармасы дене кыймылынын жана заманбап образды чагылдыруунун жардамы менен жеткирилет. Көрүүчүнү тартуу максатында спектакль залда аткарылды. Кээ бир бийлер катарлардын ортосунда орундалды. Бул алардын маанисин жеткирүүнү жеңилдетет.

БОЛОТ ТЕНТИМЫШЕВ, АКТЁР:

- Биз ушунун баарын музыка жана пластика менен жеткирүүгө аракет кылабыз. Бул бий болбосо да, ал аркылуу чыгармада сүрөттөлгөн нерсенин баары бар. Эң башкысы коюучулар биздин сахна үчүн жаңылык болуп табылган ыкмалардын жардамы менен чыгарманын эстетикалык жана моралдык тазалыгын сактай алат. 

Бул сүйүү жана руханий жакындаштык тууралуу аңгеме. Бул жаңы жашоонун калыптануусу, повесть каармандары ийин тиреше аракет кылып, тынчсызданууну жоюп, үмүт отун жагып, кубанууга тырышат. Бир нече убакыттан кийин образдардын багытын табууга болот. Спектакль уланган сайын каармандардын бейнеси ачылып, көрүүчүгө түшүнүктүү боло баштайт.

ЕВГЕНИЙ РОМАНОВ, АКТЁР:

- Бул дененин ийкемдүүлүгүнө карата коюлган спектакль. Мисалы, мен үчүн кыйыныраак. Мен хореография жана драма өнөрүнө жакын эмесмин. Бул башкаларды таң калдыруусу мүмкүн. Ошондуктан спектаклди маани-маңызына карап сөзү жок жаңсоо, көз караш, кыймыл аракет менен жеткирүү керек. Драма театрынын башка спектаклдерден бул чыгарма ушул жагы менен өзгөчөлөнүп турат.

Спектаклге катышкан артисттер - бул бий сүйүүчүлөр. Айта кетсек, спектакль өзүнүн өзгөчөлүгүнүн аркасында беделдүү театр фестивалдарынын бир нече сыйлыктарына ээ болгон.

Фото: rusteatr.kg