Бишкекте сүрөтчү Талгат Миррахимовдун жеке көргөзмөсү ачылды

Азия байлыгы менен Чыгыштын сулуулугу. Аталган темалар белгилүү сүрөтчү Талгат Миррахимовду ар дайым шыктандырат. Анын эмгектери менен ушул күндөрү Бишкектеги улуттук сүрөт өнөр музейинде ачылган жеке көргөзмөдөн таанышууга болот. Көп кылымдык маданияттын көп түрдүүлүгүн чагылдырган ар бир сүрөт көрүүчүнү Азиянын көп жылдык атмосферасына жетелейт. Талгат Миррахимовдун чыгармачылыгындагы башкы өзгөчөлүктөрдүн бири кейиптердин ассоциативдүү техникада аткарылуусу. Бул стилди анын  пейзаждарында да байкоого болот.

ТАЛГАТ МИРРАХИМОВ, СҮРӨТЧҮ:

- Албетте, табияттын ажайып көрүнүштөрүн ар дайым кагаз бетине түшүрүп туруу керек. Себеби, пейзаждык эмгектер сүрөтчүнүн эргүүсүн ойготот, ошондой эле, боёк жана түстөр менен байытат. Ошондуктан колум бошой калса дароо курчаган чөйрөдөн эргүү издей баштайм. Бул сүрөттөрдү жакшы танып-билүүгө жардам берет. Көздү машыктырат. Аты уламышка айланган сүрөтчүлөр да бул нерсеге терең маани беришет.

Белгилей кетүүчү жагдай, Талгат өз эмгек жолун жасалгалоочулуктан баштаган. Бирок чыгармачылыкка болгон кызыгуусу аны өз картиналарын жаратууга түрткү берген. Анын философиялык ой-толгоолорго бай эмгектери анын дүйнөгө болгон көз карашынан кабар берет.

ЕЛЕНА ШНЫРЁВА, ӨНӨР ТААНУУЧУ:

- Ал ар дайым сүрөт тартат. Башында чакан эмгектерди тартты. Кийин улуу муун тобуна аралашып, алардын ордун татыктуу баса аларын далилдей алды. Тажрыйбалуу кыл калем чеберлери аны Кыргызстан, Казакстанда өтө турган ар кандай көргөзмөлөргө бирге ээрчитип жүрүштү. Ушундай шарттарда ал тажрыйба топтоп такшалды. Ал өз үй-бүлөсүн багуу үчүн тынымсыз эмгектенди. Ар  дайым изденүүдө жүрөт. Эң башкысы көркөм өнөргө болгон куштарлыгы басаңдаган эмес.

Талгат Миррахимовдун чыгармачылыгы европанын өнөр сүйгөн коомуна түрк дүйнөсүн башка жагынан ачты. Сүрөтчүнүн айтымында, ал өзүнүн пейзаждык, портреттик жана натюрморттук эмгектеринин бардыгында түрк элдеринин уникалдуулугун көрсөтүүгө аракет кылат. Бул көркөм өнөр тили менен бериле турган реализм. Философиялык жактан жеткириле турган жашоо чындыгы. Ушундай жөнөкөй гана заттардын маанисин ачуу аркылуу ал өзүнүн кайталангыс кол тамгасын калыптандыра алды.

Фото: 24.kg