Кыргызстандын Улуттук китепканасына – 85 жыл

Кыргызстандын Улуттук китепканасына – 85 жыл

Сейрек кездешүүчү китептер менен кол жазмалар, көркөм адабият, илимий эмгектер 18-19-кылымдын баалуу документтери. 90 тилде басылган кыргыз менен чет элдин атактуу калемгерлеринин эмгектери. Борбор Азия аймагындагы эң ири китепканалардын бири саналган руханий азык мекенинин фондунда 6 миллион даана китеп сакталуу. Бул – кыргыз элинин “Манас” эпосундагы алгачкы басылмалары.

ИЛЬЯ БЫКОВНИКОВ, ОРУСИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫНЫН ПРЕЗИДЕНТТИК КИТЕПКАНАСЫНЫН БАШКЫ МҮДҮРҮ:

- Бул жерде жергиликтүү калктын салттуу адабияты, электрондук басылмалар, улуттук баалуулуктар менен дүйнөнүн көптөгөн тилдеринде жазылган китептер жакшы сакталган.

Быйыл Кыргызстандын Улуттук китепканасы 85 жылдыгын белгилейт. Түзүлгөн күндөн бери түрлүү адабий жанрлар, илимий-белгилүү чыгармалар менен толукталып келүүдө.

ДИНАРА ШАЛМАТ КЫЗЫ, КЫРГЫЗСТАНДЫН УЛУТТУК КИТЕПКАНАСЫНЫН ОКУРМАНЫ:

- Мен бул жактын туруктуу окурманымын. Азыркы учурда кандидаттык диссертация жазып жатам. Мага керектүү бардык материалдарды ушул жерден табам.

Бай китеп фонду, архивдик жана базалык материалдар менен окурмандар онлайн режимде да тааныша алышат. Басылманын электрондук нускасын китепканын сайтынан тапса блот.

Фото: nlkr.gov.kg